Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014

Το τρένο στα 1920
Το τρένο φεύγει από την Καλαμάτα κάπου στα 1920.

Στο βάθος δεξιά διακρίνονται οι εγκαταστάσεις του σταθμού, ενώ ο Νέδοντας έχει εκβαθυνθεί και περιοριστεί με προχώματα που έχουν κατασκευαστεί. Με επίχωση η γραμμή συνεχίζεται στην παλιά κοίτη. Περίεργοι κατά μήκος της γραμμής, μια κατσίκα κι ένας γάιδαρος στην παλιά κοίτη απολαμβάνουν τα χορτάρια. Στο βάθος κέντρο και αριστερά λίγα μεγάλα κτήρια που δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν σήμερα.

Κείμενο - επιμέλεια: Ηλίας Μπιτσάνης

"Ελευθερία " Καλαμάτας