Τρίτη 24 Ιουνίου 2014

Ασφαλιστικό: Πώς θα εξαγοράσετε με έκπτωση τη στρατιωτική θητεία

της Ρούλας Σαλούρου

Αναλυτικά τι ισχύει για την εξαγορά της στρατιωτικής θητείας στα ειδικά ταμεία. Πότε οι ασφαλισμένοι δικαιούνται έκπτωση και ποιοι μπορούν να διεκδικήσουν πίσω χρήματα που κατέβαλαν. Ποια είναι τα οφέλη.

Απο τον Ιανουάριο του 2011 και μετά, για τους άνδρες ασφαλισμένους των πρώην ειδικών ταμείων (ΔΕΚΟ - Τράπεζες) ισχύει έκπτωση από 30% έως και 50% σε όσους επιθυμούν να εξαγοράζουν τον χρόνο στο στρατό, προκειμένου να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη ή να βελτιώσουν κατά τι την σύνταξή τους.
Πρόκειται για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μετά, καθώς όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, όσοι εξαγοράζουν τη στρατιωτική τους θητεία μετά την 1η Ιανουαρίου 2011 -και θεμελιώνουν ασφαλιστικό δικαίωμα με τις διατάξεις του νόμου 3863- δικαιούνται έκπτωση στις εισφορές που θα κληθούν να καταβάλουν.
Η έκπτωση είναι 30% εάν θεμελιώνουν δικαίωμα από το 2011 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014 και 50% εάν θεμελιώσουν δικαίωμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2015.
Μάλιστα, οι νομικοί υποστηρίζουν ότι συνδυαστικά, η ισχύουσα νομοθεσία δίνει αυτό το δικαίωμα σε όλους τους άνδρες που θεμελίωσαν δικαίωμα ασφάλισης μετά τις 31/12/2010, με την συμπλήρωση της 35ετίας, ανεξάρτητα από το όριο ηλικίας.
Εκτιμούν δε, οτι ακόμη κι αυτοί που έχουν ήδη καταβάλει τα εν λόγω ποσά χωρίς έκπτωση, δικαιούνται να αιτηθούν επιστροφής μέρους των εισφορών που έχουν ήδη πληρώσει, γλυτώνοντας από 500 ευρώ έως και αρκετές χιλιάδες ευρώ, καθώς πρόκειται για ασφαλισμένους στα ταμεία των ΔΕΚΟ και των τραπεζών, πριν από το 1983.

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν σχεδόν όλοι οι άνδρες ασφαλισμένοι που χρησιμοποίησαν τα προγράμματα εθελουσίας σε ΟΤΕ και τράπεζες από το 2011 και μετά.
Πόσο κοστίζει η εξαγορά

Βάσει της νομοθεσίας, η εξαγορά της στρατιωτικής θητείας κοστίζει ποσό ίσο με το 20% του μισθού κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Για όποιους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από 1/1/2011 έως
31/12/2014 θα γίνεται έκπτωση 30%. Για όποιους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μετά την 1η Ιανουαρίου 2015 θα γίνεται έκπτωση 50%.

Οι ασφαλισμένοι, που θέλουν να αναγνωρίσουν τη στρατιωτική τους θητεία, πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

-Στις περιπτώσεις διαδοχικής ή παράλληλης ασφάλισης ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει μόνο στο ένα Ταμείο τον χρόνο στρατιωτικής θητείας. Η επιλογή είναι δική του, ανεξάρτητα από το ποιο είναι το τελευταίο Ταμείο στο οποίο έχει ασφαλιστεί.

-Στις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και συνταξιοδοτείται με σύνταξη αναπηρίας, η αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας για θεμελίωση του δικαιώματος απαιτεί 900 ημέρες ασφάλισης.