Σάββατο 28 Ιουνίου 2014

Το λειτουργικό σιδηροδρομικό σύστημα της Κίνας. Δείτε το βίντεο