Σάββατο 31 Μαΐου 2014

Τουρκία. Επιπλέον δάνειο της ΕΤΕπ για τα σιδηροδρομικά έργα στο Marmaray

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), παρέχει πρόσθετο δάνειο 200 εκατ. ευρώ στη Δημοκρατία της Τουρκίας για το έργο Marmaray, το οποίο θα συνδέσει τα Ευρωπαϊκά και τα Ασιατικά σιδηροδρομικά δίκτυα  
των Στενών του Βοσπόρου.

Με την ευκαιρία αυτή, ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, κ. Pim van Ballekom δήλωσε: «Είμαι στην ευχάριστη θέση να υπογράψω αυτή τη συμφωνία δανείου σήμερα, φέρνοντας περαιτέρω στήριξη από την ΕΤΕπ για αυτό το εμβληματικό έργο που συνδέει την Ευρώπη με την Ασία. 
Η διευκόλυνση αυτή ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ΕΤΕπ ως βασικό οικονομικό εταίρο της Τουρκίας για τη χρηματοδότηση των μεγάλων έργων προτεραιότητας και τις προσπάθειες της χώρας να εξισορροπήσει στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών».
 Η ίδια η σήραγγα Marmaray εγκαινιάστηκε με την ευκαιρία της 90ής επετείου της Δημοκρατίας της Τουρκίας τον Οκτώβριο του περασμένου έτους. Σημαντικά έργα βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση των γραμμών επιφανείας που συνδέει ήδη τα ολοκληρωμένα   τμήματα της σήραγγας. Αυτά τα τμήματα επιφανείας εκατέρωθεν του Βοσπόρου αποτελούνται από  63 km Σιδηροδρομικός γραμμής και 37 σταθμούς συνολικά. Το έργο χρηματοδοτήθηκε για πρώτη φορά από την ΕΤΕπ το 2004. Με τα επιπλέον 200 εκατ. ευρώ, η συνολική στήριξη της ΕΤΕπ για Marmaray ανέρχεται πλέον σε 1,25 δισ. ευρώ.