Παρασκευή 30 Μαΐου 2014

Henry Posner: « Η Ευρώπη χρειάζεται τόσο την συνεργασία όσο και τον ανταγωνισμό»

Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών του ΟΟΣΑ διοργανώθηκε στην Λειψία της Γερμανίας, με θέμα την σπουδαιότητα του σιδηρόδρομου ως το πιο  φιλικό προς το περιβάλλον μέσω μεταφοράς. Στο Φόρουμ πήραν μέρος εμπειρογνώμονες του σιδηρόδρομου από όλο τον κόσμο.

Ο  Πρόεδρος του Φόρουμ  Henry Posner  δήλωσε ότι «Οι ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι πρέπει να ανοίξουν στον  ανταγωνισμό και να διευρύνουν τη συνεργασία τους στην αγορά για να υπάρξει επιτυχία»
Σε συνέχεια της ομιλίας του είπε: "Στην Ευρώπη, οι σιδηρόδρομοι τείνουν να εργάζονται ένας εναντίον του άλλου και εναντίον τόσο του ανταγωνισμού όσο και της συνεργασία," .
Ο  κ. Posner αναφέρθηκε σε ειδικά παραδείγματα που θέτουν φρένο στον ανταγωνισμό όπως  τα τέλη πρόσβασης  στο σιδηροδρομικό δίκτυο, τα οποία τα χαρακτήρισε  υπέρμετρα υψηλά, οι μη σταθερές τιμές καθώς και η έλλειψη  πρόσβασης  των ανταγωνιστών στα τιμολόγια  πωλήσεων.