Δευτέρα 26 Μαΐου 2014

Διαγωνισμό για την αγορά 1500 βαγονιών ξεκινά το Μετρό της Μόσχας

Η κυβέρνηση της Ρωσίας θα πραγματοποιήσει διαγωνισμό για την προμήθεια 1500 βαγονιών για λογαριασμό του Μετρό της Μόσχας ύψους 10 δις. δολαρίων. Σήμερα στο Μετρό της Μόσχας κυκλοφορούν 4.800 βαγόνια   τα οποία όμως δεν επαρκούν να καλύψουν τις ανάγκες, δεδομένου των νέων γραμμών που έχουν προστεθεί.


Σύμφωνα με τα σχέδια της κυβέρνησης,  το Μετρό της Μόσχας  από το 2021 το συνολικό  μήκος  των σιδηροδρομικών γραμμών του μετρό θα αυξηθεί κατά 1,5 φορά, φτάνοντας  τα 450 km.