Τρίτη 29 Απριλίου 2014

Προειδοποιητικές ξενόγλωσσες πινακίδες στον σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης

Πινακίδες όπως αυτές της φωτογραφίας ήταν σήμερα το πρωί τοποθετημένες στην είσοδο και στον διάδρομο που οδηγεί στις αποβάθρες του σιδηρόδρομου σταθμού Θεσσαλονίκης. Ο λόγος τις τοποθετήσεις τους, η αποφύγει ατυχημάτων λόγω καθαρισμού του δαπέδου από συνεργείο καθαρισμού.
Εκείνο που κάνει εντύπωση είναι ότι οι πινακίδες ήταν γραμμένες σε ξενόγλωσση γραφεί  χωρίς να έχουν την  προειδοποίηση και σε Ελληνική γραφεί. Όπως  ήταν φυσικό οι πολίτες που διέρχονταν από το σημείο εκείνο  αγνοούσαν τον κίνδυνο που διέτρεχαν από ένα ενδεχόμενος γλίστρημα τους.  Ο καθαριστής φώναζε συχνά για προσοχή μην γλιστρήσουν οι διερχόμενοι πολίτες, αναιρώντας ουσιαστικά τον ρόλο των πινακίδων. Βέβαια σε παρατήρηση μας ότι οι πινακίδες δεν αναγράφουν στα ελληνικά την προειδοποίηση, ο καθαριστής ενοχλήθηκε σφόδρα…