Πέμπτη 24 Απριλίου 2014

Τι απαντά ο ΟΣΕ για τα επιδόματα

Σε διευκρινίσεις, με αφορμή το θέμα που ανέκυψε από δημοσιεύματα στον Ηλεκτρονικό Τύπο για την «δήθεν χορήγηση έκτακτου οικονομικού επιδόματος, που αφορά όλους τους εργαζομένους στον ΟΣΕ», προχώρησε ο ΟΣΕ.
Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του, η παροχή αυτή αφορά σε βοηθήματα ύψους μέχρι των 2.000 ευρώ, τα οποία χορηγούνται εφ΄ άπαξ και μόνο όταν διαπιστωμένα συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας, πάντα με την έγκριση του Δ.Σ. του ΟΣΕ.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει:

"Η συγκεκριμένη παροχή η οποία είναι σύμφωνη με τον εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΟΣΕ, αφορά σε βοηθήματα ύψους ΜΕΧΡΙ των 2.000€, τα οποία χορηγούνται εφ΄ άπαξ και ΜΟΝΟ όταν διαπιστωμένα συντρέχουν ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ, πάντα με την έγκριση του Δ.Σ. του ΟΣΕ.
Της έγκρισης αυτής έχει προηγηθεί η αυστηρή τήρηση θεσμοθετημένης διαδικασίας, μέσω της οποίας η κάθε περίπτωση κρίνεται από Επιτροπή που έχει ορισθεί από το Δ.Σ. του ΟΣΕ, στην οποία συμμετέχει γιατρός του ΟΣΕ, αρμόδια διευθυντικά στελέχη του ΟΣΕ και εκπρόσωπος των εργαζομένων του ΟΣΕ.
Η Επιτροπή αυτή στηρίζει την κρίση της σε επίσημα ιατρικά αποδεικτικά στοιχεία πριν την υποβολή της σχετικής εισήγησή της προς το Δ.Σ. του ΟΣΕ.
Η ετήσια εγκεκριμένη δαπάνη για τον σκοπό αυτό, για το σύνολο των 1.600, περίπου, εργαζομένων στον ΟΣΕ, ανέρχεται ΜΕΧΡΙ του ποσού των 50.000€".

capital.gr