Δευτέρα 28 Απριλίου 2014

Για 5+5 χρόνια η ενοικίαση τροχαίου υλικού, του ελληνικού δημοσίου, στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Στις σχέσεις δημοσίου – ΤΡΑΙΝΟΣΕ αναφέρεται η υποενότητα «Σιδηρόδρομος» της τέταρτης έκθεσης αξιολόγησης της ΕΕ για την Ελλάδα.

Στην εν λόγω υποενότητα αναφέρεται ότι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα λάβει τις άγονες γραμμές για 5 χρόνια. Επίσης, η σιδηροδρομική εταιρεία έχει τη δυνατότητα ενοικίασης τροχαίου υλικού, από το ελληνικό δημόσιο, για 5 + 5 χρόνια, με «τιμές της ισχύουσας αγοράς».
Συγκεκριμένα, στην υποενότητα «Σιδηρόδρομος» αναφέρονται τα εξής:

1. Η λειτουργία της αρχής ανάθεσης συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας για τις σιδηροδρομικές μεταφορές («άγονες γραμμές»), σύμφωνα με τον κανονισμό 1370/2007/EΕ , είναι ενσωματωμένη στη νέα αρχή για τη σύναψη συμβάσεων των χερσαίων μεταφορών (υπεραστικά λεωφορεία και τρένα). Η δευτερογενής νομοθεσία θεσπίστηκε τον Μάιο του 2013.

2. Η ανανέωση της τρέχουσας σύμβασης παροχής δημόσιας υπηρεσίας για τις σιδηροδρομικές μεταφορές πρέπει να ολοκληρωθεί, με απευθείας ανάθεση, έως το τέλος Απριλίου 2014 και θα πρέπει να έχει μέγιστη διάρκεια πέντε ετών. Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που συνάπτονται στη συνέχεια θα πρέπει να χορηγούνται, μέσω διαγωνισμού.

Η σύμβαση μίσθωσης του τροχαίου υλικού, που ανήκει στο δημόσιο και την ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα συγχρονιστούν αρχικά με τη σύμβαση των άγονων γραμμών για πέντε χρόνια , συμπεριλαμβανομένης μιας πρόσθετης ανανέωσης μέγιστης διάρκειας πέντε ετών. Οι συμβάσεις θα συνάπτονται σε τιμές αγοράς.
Φ. Φωτεινός