Παρασκευή 25 Απριλίου 2014

«Κουτσός» έμεινε ο ΟΣΕ, στο δημόσιο 3.353 κινητήρες, φορτάμαξες και επιβατάμαξες

Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας μένει χωρίς.... βαγόνια. Στο δημόσιο μεταβιβάστηκε το ενεργό τροχαίο υλικό του ΟΣΕ, σε εφαρμογή του πλάνου εξυγίανσης του οργανισμού (Ν. 3891/2010).

Του Φώτη Φωτεινού
Πρόκειται για 3.353 τεμάχια, κυρίως κινητήρες, φορτάμαξες και επιβατάμαξες, τα οποία αποτελούν περιουσία του δημοσίου. Ως αντάλλαγμα, μειώνεται ισόποσα το χρέος του ΟΣΕ προς το ελληνικό δημόσιο. 
Γεγονός είναι ότι, μετά την εισφορά της ακίνητης περιουσίας και των βαγονιών, ο ΟΣΕ έχει πλέον ως μοναδική αρμοδιότητα την συντήρηση και εποπτεία της σιδηροδρομικής υποδομής.
Μάλιστα, αυτή η αρμοδιότητα πρόκειται να ελαχιστοποιηθεί, καθώς ο οργανισμός πρόκειται να προκηρύξει ΣΔΙΤ για την συντήρηση του τμήματος της υποδομής, που με ιδία μέσα, δεν μπορεί να πραγματοποιήσει.
Στα τέλη του 2012, ο ΟΣΕ είχε υποχρεώσεις 11,7 δισ. ευρώ και ίδια κεφάλια 1,4 δισ. Συντριπτικό ποσοστό των υποχρεώσεων έχει να κάνει με τις οφειλές του οργανισμού προς το δημόσιο, αν και έμπειροι σιδηροδρομικοί υποστηρίζουν ότι το χρέος του ΟΣΕ είναι “λογιστικό”, αφού το δημόσιο ανάγκαζε τον οργανισμό σε δανεισμό για την κατασκευή της σιδηροδρομικής υποδομής.
Με την πρακτική αυτή, το χρέος του ΟΣΕ δεν εμφανιζόταν στο χρέος της γενικής κυβέρνησης, δηλαδή στον προϋπολογισμό. Ωστόσο, αυτά άλλαξαν με το νόμο εξυγίανσης του ΟΣΕ, κατόπιν και επιτάσεως της τρόικας. 
Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι, ενώ αρχικά είχε προβλεφθεί τροχαίο υλικό να μεταβιβαστεί στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ, κάτι τέτοιο δεν συνέβη, καθώς θεωρήθηκε παράνομη κρατική ενίσχυση.
Όσον αφορά ζητήματα που σχετίζονται με την παραλαβή του τροχαίου υλικού, τα αρμόδια για την παραλαβή όργανα, τους χώρους φύλαξης, τη διαπίστωση της κατάστασης του μεταβιβαζόμενου τροχαίου υλικού, καθώς και την τεχνική και οικονομική αποτίμηση για τον προσδιορισμό της εμπορικής του αξίας, θα προσδιοριστούν με νέα απόφαση των αρμοδίων υπουργών.
Εάν από τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας του μεταβιβαζόμενου τροχαίου υλικού διαπιστωθεί απόκλιση σε σχέση με τη λογιστική τους αξία, με όμοια απόφαση θα αναπροσαρμοστεί το ύψος του διαγραφόμενου χρέους του ΟΣΕ προς το δημόσιο, ώστε να ισούται με την εμπορική αξία του εν λόγω τροχαίου υλικού.

metaforespress.gr