Σάββατο 29 Μαρτίου 2014

Εικόνες μιας άλλης εποχής

Εικόνες από το προσωπικό αρχείο του κ. Νίκου Παπαχριστοδούλου τον οποίο  ευχαριστούμε θερμά