Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014

Μια ακόμη επίσημη πιστοποίηση για τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Στην αροδιότητα του και η Περιβαλλοντική Διαχείριση

Ο ΟΣΕ έγινε πρόσφατα ένας από τους φορείς του Δημοσίου με Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, κατά ISO 9001:2008.
Μετά τις καίριες παρεμβάσεις σε μια σειρά από Διευθύνσεις και τομείς δράσης και ευαισθητοποίησης προς το περιβάλλον ο ΟΣΕ απέκτησε και την πλέον διαδεδομένη παγκοσμίως πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά το Διεθνές Πρότυπο ISO 14001:2004.
Πρωταρχικός σκοπός του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος είναι η αξιολόγηση και η διαχείριση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των δραστηριοτήτων του, αλλά και η συνεχής βελτίωση.
Το πεδίο εφαρμογής του Πιστοποιητικού αφορά την λειτουργία του ΟΣΕ ως Διαχειριστή της Σιδηροδρομικής Υποδομής αναφορικά για τις διαδικασίες:
ü  Διαχείριση της Ανάπτυξης του Δικτύου
ü  Διαχείριση ως προς την Συντήρηση της Σιδηροδρομικής Γραμμής
ü  Διαχείριση της Ηλεκτροκίνησης και των Η/Μ Συστημάτων
ü  Διαχείριση της Κυκλοφορίας, σε:
Ø  Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού
Ø  ΚΑΥΛ(Κεντρική Αποθήκη Υλικού)
Ø  Σιδηροδρομικός Σταθμός Αθηνών
Ø  Σιδηροδρομικός Σταθμός Θεσσαλονίκης.
Ο Φορέας Πιστοποίησης ήταν η EUROCERT, ο οποίος λειτουργεί υπό τη διαπίστευση του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).