Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014

Τα τέλη για τις εμπορικές αμαξοστοιχίες στην Ρουμανία είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για την οικονομική ισορροπία του κύριου διαχειριστή υποδομής της Ρουμανίας κατά τα επόμενα έτη. Το σιδηροδρομικό δίκτυο της Ρουμανίας είναι ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα τέλη για τις εμπορικές αμαξοστοιχίες είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. 

Το σιδηροδρομικό δίκτυο παρουσιάζει σημαντικά ελλείμματα τα οποία αυξάνονται κάθε χρόνο, ενώ μεγάλα τμήματα του δικτύου δεν διατηρούνται σε καλή κατάσταση. Ταυτόχρονα, ο διαχειριστής υποδομής δεν έχει κίνητρα ώστε να μειώσει το κόστος και τα τέλη. Ωστόσο, η οδηγία για τον ενιαίο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χώρο απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την οικονομική ισορροπία του διαχειριστή υποδομής με αποτελεσματικά κίνητρα για τη μείωση του κόστους και των τελών. 
Επιπλέον, παρότι όλοι οι κύριοι σιδηροδρομικοί άξονες της Ρουμανίας είναι ηλεκτροδοτούμενοι, οι ντιζελοκίνητες αμαξοστοιχίες υποχρεούνται να συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση του παρατρόχιου ηλεκτρικού εξοπλισμού στον ίδιο βαθμό με τις ηλεκτροκίνητες αμαξοστοιχίες. Καθώς η οδηγία της ΕΕ περιορίζει τα τέλη στο άμεσο κόστος της σιδηροδρομικής μεταφοράς, η Επιτροπή καλεί τη Ρουμανία να μην επιβάλλει τέτοιες χρεώσεις στις ντιζελοκίνητες αμαξοστοιχίες.

Balkans.com Business News