Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014

Ε.Ε. Καλύτερος σιδηρόδρομος για καλύτερα ταξίδια


Πιο κοντά στο τρένο φέρνει τους Ευρωπαίους η ΕΕ με το ΕΚ να ψηφίζει νέους κανόνες προκειμένου να τονώσει τον ανταγωνισμό στη σιδηροδρομική αγορά, ενώ αποφασίζει και για τη δημιουργία κοινού συστήματος πιστοποίησης για τους συρμούς. Η συζήτηση πραγματοποιείται την Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου, από τις 4μ.μ. και η ψηφοφορία την Τετάρτη.

Το σιδηροδρομικό δίκτυο της Ευρώπης είναι ίσως το πυκνότερο στον κόσμο όμως παραμένει πολυδιασπασμένο σε επιμέρους εθνικά δίκτυα και σε μεγάλο βαθμό οι μεταφορές κυριαρχούνται από τους παλαιούς εθνικούς οργανισμούς που ελέγχουν και το δίκτυο και τα τρένα εμποδίζοντας την είσοδο νέων "παικτών" στην αγορά.
Το τέταρτο νομοθετικό πακέτο για τους σιδηροδρόμους έχει, ακριβώς, σαν στόχο να αλλάξει την εικόνα επιβάλλοντας σαφέστερο διαχωρισμό των εταιριών δικτύου από εκείνες που παρέχουν το μεταφορικό έργο καθώς και να ανοίξει το δρόμο για την είσοδο νέων εταιριών στις εθνικές αγορές. Τα σχέδια αυτά εξετάζει αυτή την περίοδο το ΕΚ εν όψει των ψηφοφοριών για την έγκρισή τους.
Πρόβλεψη υπάρχει όμως και για το τροχαίο υλικό που θα μπορεί στο εξής να πιστοποιείται μια μόνο φορά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο χωρίς την υποχρέωση εκ νέου πιστοποίησης για κάθε χώρα στην οποία εξάγεται.
Το Δεκέμβριο του 2013 η επιτροπή Μεταφορών του ΕΚ ενέκρινε το πακέτο. Πριν οι κανόνες τεθούν σε ισχύ πρέπει να εγκριθούν από την Ολομέλεια και τις κυβερνήσεις στο Συμβούλιο.