Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014

Η Ε.Ε θα χρηματοδοτήσει τους Βέλγικους σιδηροδρόμους

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρηματοδοτήσει τον βελγικό σιδηρόδρομο με σχεδόν  34  εκατομμύρια από το πρόγραμμα ΔΕΔ-Μ,  προκειμένου να εξαλειφθούν τα σημεία εκείνα που δημιουργούν προβλήματα στην κυκλοφορία των τρένων μεταξύ των Βρυξελών και των πόλεων  του Λουξεμβούργου και του Στρασβούργου, καθώς και του αεροδρομίου  των Βρυξελλών.

Ειδικότερα, οι εργασίες θα περιλαμβάνει:
•  Έργα στην  σήραγγα Schuman-Josaphat και τη σύνδεσή της με την υπάρχουσα σήραγγα Cinquantenaire
• Προσαρμογή των μέτρων βάσης και την ασφάλεια των σιδηροδρόμων για τη σύνδεση Schuman-Josaphat, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής πρόσθετων εξόδων κινδύνου
• Επέκταση έργων, φινίρισμα και μέτρα ασφαλείας για την Schuman  στον πολυτροπικό  κόμβο
• Κατασκευαστικές εργασίες μεταξύ των σταθμών Watermael και Etterbeek
• Εγκατάσταση των περιβαλλοντικών μέτρων (ηχοπετάσματα, και  μέτρα κατά των κραδασμών)