Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014

Οι βρετανοί επιβάτες στην πλειοψηφία τους έχουν άγνοια για τις αποζημιώσεις

  Οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις δεν κάνουν αρκετά για να ενημερώνουν τους επιβάτες σχετικά με την αποζημίωση που δικαιούνται, όταν τα τρένα καθυστερούν η ακυρώνονται, σύμφωνα με έκθεση του γραφείου κίνησης επιβατών, ORR.
Περισσότερα από τα τρία τέταρτα των επιβατών είναι απληροφόρητα για τις αποζημιώσεις και τα  δικαιώματά τους αναφέρει η έκθεση.

Από τους   1.100 χρήστες των σιδηροδρόμων, που ρωτήθηκαν το 74% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι  οι εταιρίες τρένων κάνουν λίγα η τίποτα για την ενημέρωση τους σχετικά με την αποζημίωση όταν υπάρχουν καθυστερήσεις.
Ορισμένοι φορείς εκμετάλλευσης σιδηροδρομικών μεταφορών είναι γνωστό ότι μοιράζουμε φυλλάδια στους επιβάτες για τις καθυστερήσεις των τρένων με πληροφορίες για το πώς να διεκδικήσει τα χρήματα πίσω, αλλά πολλοί χρήστες λένε ότι αυτό δεν είναι αρκετό
Η έρευνα ORR αποκάλυψε επίσης ότι μόνο το 11% δήλωσε ότι υποστήριξε αίτημα για αποζημίωση, το 15% είπε ότι σπάνια διεκδικεί και το 68%
 δεν διεκδικεί καθόλου.

Το γραφείο  ORR θα ανάπτυξη  κώδικα ορθής πληροφόρησης .

Ο κωδικός θα παρέχει με σαφήνεια όλες τις πληροφορίες πάνω στο εισιτήριο, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τα διάφορα είδη των ναύλων, τυχόν περιορισμών που ισχύουν, καθώς και τους βασικούς όρους και τις  προϋποθέσεις, όπως η αποζημίωση και τα δικαιώματα επιστροφής χρημάτων.