Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014

Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε την δημιουργία ανεξάρτητης αρχής ασφάλειας των σιδηροδρόμων

Το Υπουργείο Ανάπτυξης Ισπανία ανακοίνωση την πρόθεση της να δημιουργήσει  ανεξάρτητη αρχή  ασφάλειας των σιδηροδρόμων, λίγους μήνες μετά  από την τραγωδία στο Santiago de Compostela, όπου σκοτώθηκαν  79 επιβάτες από τον εκτροχιασμό τρένου.

 Η Κρατική Υπηρεσία για την Ασφάλεια των σιδηροδρόμων, θα είναι υπεύθυνη για την έκδοση αδειών λειτουργίας και την πιστοποίηση της ασφάλειας, καθώς και την ανάπτυξη ενός πλαισίου πολιτικής για την ασφάλεια και τη διαχείριση του Ειδικού Μητρώου  σιδηροδρομικών σταθμών.
Ο νέος φορέας θα έχει πλήρη πρόσβαση σε πληροφορίες που κατέχουν οι φορείς εκμετάλλευσης σιδηροδρόμων και του διαχειριστή υποδομής ADIF, καθώς και την εξουσία να διενεργεί επιθεωρήσεις όπου χρειαστεί.
Ένα άλλο στοιχείο του ρόλου της αρχής θα είναι η ανάπτυξη ενός ενεργού διαλόγου με άλλους φορείς ασφάλειας σε όλη την Ευρώπη.