Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014

Στην Βουλή η "Σιδηροδρομικη Εγνατία"

Το θέμα της «Σιδηροδρομικής Εγνατίας» έφεραν με ερώτηση τους στην βουλή οι βουλευτές της «Δημοκρατικής Αριστεράς» Νίκη Φούντα βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και η Μαρία Γιαννακάκη βουλευτής της Β΄ Πειραιά. Στην ερώτηση τους αναφέρουν:


"Τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε μεγάλη υποχώρηση του μεριδίου αγοράς των σιδηροδρομικών επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην Ελλάδα.
Προσφάτως, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε τη συμφωνία που επετεύχθη μετά πολύμηνες διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον «Κανονισμό για την Αναθεώρηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών». 

Αναφορικά με την Ελλάδα, η γεωγραφική της τοποθεσία την καθιστά σημαντικό κόμβο για την Ευρώπη και μεταξύ άλλων δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο Έργο Προτεραιότητας 22, δηλαδή τη «Σιδηροδρομική Εγνατία» (Ηγουμενίτσα - Ιωάννινα - Καλαμπάκα - Σιάτιστα - Κοζάνη - Θεσσαλονίκη - Αμφίπολη - Καβάλα - Νέα Καρβάλη – Τοξότες) μαζί με τον κάθετο άξονα Αντίρριο-Ηγουμενίτσα. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο χρηματοδοτικός μηχανισμός Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ConnectingEuropeFacility) εισάγεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εργαλείο προτεραιοποίησης της χρηματοδότησης συγκεκριμένων διαδρόμων μεταφορικής υποδομής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαιτέρως των σιδηροδρομικών υποδομών. Η «Σιδηροδρομική Εγνατία» έχει ενταχθεί στο Παράρτημα του Κανονισμού ως προτεραιότητα προς χρηματοδότηση. Η διαδικασία χρηματοδότησης είναι ανταγωνιστική, κάτι που σημαίνει ότι η χρηματοδότηση εξασφαλίζεται για τις βέλτιστες εκ των προτάσεων που υποβάλλουν τα κράτη-μέλη και όχι για το σύνολο αυτών. Τα χρηματικά κονδύλια για την εκτέλεση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» για την περίοδο 2014-2020 παρέχονται εν μέρει από το Ταμείο Συνοχής σε κράτη-μέλη επιλέξιμα για χρηματοδότηση, ενώ οι υπόλοιπες κεφαλαιακές ανάγκες καλύπτονται από το νεοσυσταθέν «Χρεωστικό Μέσο», το οποίο εκδίδει εγγυημένα ομόλογα έργων, με στόχο την υπερκέραση του προβλήματος δανειοδότησης κρατών-μελών για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου. Ωστόσο, οι όροι χρηματοδότησης και τα αντίστοιχα ποσά συνοδεύονται από αυστηρές δεσμεύσεις, επιδεικνύοντας εμμέσως την κυριαρχούσα στην ευρωζώνη άποψη περί περιορισμένων εθνικών ή κοινοτικών δαπανών και επενδύσεων. Επειδή είναι αναγκαιότητα η διεύρυνση των σιδηροδρομικών διασυνδέσεων να αποτελέσει εθνικό στόχο και να εκσυγχρονιστούν οι απολύτως υποβαθμισμένες υπάρχουσες υποδομές, 

ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

- Θα αποτελέσει το έργο της «Σιδηροδρομικής Εγνατίας» προτεραιότητα για τα Υπουργεία και πώς αυτό αποτυπώνεται στο σχεδιασμό για τη νέα προγραμματική περίοδο; 

- Ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβουν, και στο πλαίσιο της Προεδρίας, για την ενίσχυση των δημοσιονομικών διατάξεων του Κανονισμού και κυρίως ώστε να ενισχυθούν από τη Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» τα δίκτυα τα οποία θα έχουν μεγαλύτερα δυσκολία να προσελκύσουν περαιτέρω πόρους, όπως το ελληνικό δίκτυο; 

- Ποιες οι ενέργειες ώστε να επωφεληθεί εγκαίρως το έργο της «Σιδηροδρομικής Εγνατίας» από την ανταγωνιστική διαδικασία που βασίζεται στην επιλογή των βέλτιστων προτάσεων;"