Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013

Θριάσιο: Νέα προκήρυξη. Εντός του πρώτου εξαμήνου 2014, παραχώρηση για 30 έτη

Σε νέα προκήρυξη του εμπορευματικού κέντρου ιδιωτών στο Θριάσιο Πεδίο προχωρεί η ΓΑΙΑΟΣΕ. Παρά τις συνεχείς άγονες προσπάθειες, η ΓΑΙΑΟΣΕ πρόκειται να προκηρύξει, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2014, νέο διαγωνισμό για την κατασκευή και εκμετάλλευση του Θριασίου για περίοδο 30 ετών. Το κόστος των συνολικών επενδύσεων εκτιμάται στα 150 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά τη μη επιτυχή κατάληξη του προτελευταίου διαγωνισμού της ΓΑΙΑΟΣΕ, λόγω της αιφνίδιας απόσυρσης της προσφοράς του αναδόχου τον Ιούνιο το 2009 (με αποτέλεσμα την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής), τον Ιούνιο του 2010, η ΓΑΙΑΟΣΕ ξεκίνησε νέα διαγωνιστική διαδικασία.

Παρά το αρχικώς έντονο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από μεγάλες ελληνικές και αλλοδαπές εταιρείες του χώρου των κατασκευών και μεταφορών, η οικονομική συγκυρία της περιόδου, με την έλλειψη πόρων χρηματοδότησης και την κλιμακούμενη αβεβαιότητα, δεν κατέστησε δυνατή την επιτυχία του νέου διαγωνισμού, καθώς και της διαδικασίας διαπραγμάτευσης που ακολούθησε.

«Με τις νέες διαμορφωμένες συνθήκες, η επιχειρηματική ελκυστικότητα του έργου είναι σαφώς βελτιωμένη και πλέον κρίνεται ότι το έργο μπορεί να υλοποιηθεί», αναφέρουν στελέχη της ΓΑΙΑΟΣΕ.

Το εμπορευματικό κέντρο του Θριασίου πρόκειται να κατασκευαστεί σε ακίνητο έκτασης περίπου 588 στρεμμάτων, αποτελώντας μέρος ενός ευρύτερου συμπλέγματος εγκαταστάσεων σιδηροδρομικής υποδομής (σταθμών διαλογής μεταφόρτωσης φορτίων κ.λπ.), συνολικής έκτασης 2.200 στρεμμάτων, με δυνατότητα δόμησης περίπου 235.000 τ.μ. στεγασμένων χωρών.

Υποτυπωδώς, όταν λειτουργήσει, αναμένεται ότι θα αυξήσει το μερίδιο των εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών από 1% - 2%, που βρίσκεται σήμερα, στο 7%.

Ωστόσο, φαίνεται ότι ο συγκερασμός διάφορων αρνητικών παραγόντων (λάθος προδιαγραφές, ξαφνική φυγή αναδόχου, λόγω οικονομικής κρίσης, ενστάσεις από τον ΟΣΕ) είχαν ως αποτέλεσμα τη μη κατασκευή του.

Πάντως, η έλλειψη του Θριασίου φανερώνει ότι η Ελλάδα δεν διαθέτει ένα οργανωμένο δίκτυο εμπορευματικών κέντρων. Ορισμένες ζώνες επιτελούν στοιχειώδεις λειτουργίες logistics, όπως ορισμένοι τερματικοί σταθμοί σε λιμένες (π.χ. Ικόνιο, λιμένας Θεσσαλονίκης). Ομως αυτές οι εγκαταστάσεις περιορίζονται σε ορισμένες θεμελιώδεις «φυσικές» λειτουργίες, όπως η φόρτωση/εκφόρτωση ή εναπόθεση φορτίων.

Του ΦΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΟΥ