Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013

Καινοτόμο σύστημα ανίχνευσης ήχου στον Αυστριακό σιδηρόδρομο

H ӦBB-Infrastruktur σύναψε συμβόλαιο με την OptaSence για την παροχή του κατοχυρωμένου ακουστικού συστήματος διανομής ανίχνευσης ήχου (DAS) για να χρησιμοποιηθεί στις σιδηροδρομικές υποδομές κοντά στην Βιέννη.

Το σύστημα θα χρησιμοποιηθεί από τον Αυστριακό σιδηρόδρομο για να σταματήσει την παράνομη πρόσβαση από κλέφτες μετάλλων και βάνδαλους  καθώς θα παρέχει ταυτόχρονα βελτιώσεις στα λειτουργικά κόστη προλαμβάνοντας φθορές τροχών, υπερθερμάνσεις ή οποιοδήποτε άλλο ζήτημα στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Σαν μέρος της τρίμηνης δοκιμής, τα 40 χιλ. οπτικών ινών επικοινωνίας θα μετασχηματιστούν σε χιλιάδες εικονικά μικρόφωνα, προσφέροντας την δυνατότητα πραγματικής ροής δεδομένων προς την σιδηροδρομική εταιρία , τους υπεύθυνους ασφάλειας αλλά και τις αστυνομικές αρχές.