Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013

Έναρξη λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Εμπορευματικού Σιδηροδρομικού Διαδρόμου 7 με τη συμμετοχή του ΟΣΕ

Ο Ευρωπαϊκός Εμπορευματικός Σιδηροδρομικός Διάδρομος 7 (RFC7) τέθηκε σε λειτουργία πρόσφατα, χάρη στη συνεργασία επτά ευρωπαϊκών χωρών, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, μέσω του ΟΣΕ, τηρώντας το χρονοδιάγραμμα που καθορίζεται στον Κανονισμό 913/2010/EU του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.


Ως διαδρομή του RFC7 ορίστηκε η εξής: Prague-Vienna/Bratislava-Budapest-Bucharest-Constanta και - Vidin- Sofia-Thessaloniki-Athens . Επτά ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή η Τσεχική Δημοκρατία, η Σλοβακία, η Αυστρία, η Ουγγαρία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Ελλάδα με 8 διαχειριστές σιδηροδρομικής υποδομής και ένα φορέα κατανομής χωρητικότητας, ίδρυσαν το διάδρομο, με στόχο να οικοδομηθεί μια ουσιαστική σύνδεση μεταξύ της Κεντρικής και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς και της Ασίας μέσω των λιμένων της Μαύρης Θάλασσας και του Αιγαίου Πελάγους, προσφέροντας αξιόπιστες μεταφορικές υπηρεσίες βασιζόμενες σε εναρμονισμένους τεχνικούς και διαδικαστικούς όρους . 

Η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρότεινε το 2008 την εφαρμογή των διεθνών σιδηροδρομικών εμπορευματικών διαδρόμων, ώστε να αποτελέσουν ένα ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές, στο οποίο οι εμπορευματικές αμαξοστοιχίες θα κινούνται κάτω από καλύτερες συνθήκες και θα διέρχονται από το ένα εθνικό δίκτυο στο άλλο χωρίς κανένα διοικητικό εμπόδιο. Στο πλαίσιο του εμπορευματικού διαδρόμου, πρέπει να διασφαλίζεται ο καλός συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών και των διαχειριστών υποδομής και να δίνεται προτεραιότητα στις «αμαξοστοιχίες του διάδρομου", βασιζόμενη στην εγγυημένη συνέπεια και συνέχεια της διαθέσιμης χωρητικότητας των υποδομών κατά μήκος όλου του διαδρόμου. Οι διαχειριστές υποδομής των εμπορευματικών διαδρόμων καθορίζουν από κοινού και οργανώνουν διεθνείς προκαθορισμένες διαδρομές για εμπορευματικές αμαξοστοιχίες, έτσι ώστε να διευκολύνουν την ομαλή διέλευση κατά μήκος του διαδρόμου, να εξασφαλίζουν την ικανοποιητική συχνότητα και διάρκεια του ταξιδιού, και να εξαλείφουν τα σημεία συμφόρησης κατά μήκος του διαδρόμου.

Χάρη στο εναρμονισμένο έργο των εμπλεκομένων φορέων κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών, έγινε εφικτό την 8η Νοεμβρίου 2013 να διατεθεί η 1η προκαθορισμένη διαδρομή στην διεθνή επιχείρηση εμπορευματικών μεταφορών «Prvá Slovenská Železničná», μεταξύ της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Ρουμανίας, από Πράγα προς Curtici με ειδικό λογισμικό (PCS), που παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της τελετής έναρξης. Με την πράξη αυτή ο διάδρομος άρχισε την πραγματική λειτουργία του.