Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013

Δείτε εικόνες από τις ζημιές που προκάλεσαν οι θυελλώδεις άνεμοι στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Μ. Βρετανίας.