Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2013

Καναδάς. Εκτροχιασμός εμπορικού τρένου στο Σασκατούν. Άγνωστη η ποσότητα διαρροής πετρελαίου

Εμπορική αμαξοστοιχία των καναδικών σιδηροδρόμων που μετέφερε καύσιμα και λιπαντικά λάδια εκτροχιάστηκε Δυτικά της  πόλης Σασκατούν. Από τα 17 βαγόνια που εκτροχιάστηκαν τα 3 μετέφεραν λάδια λίπανσης, το ένα αιθανόλη  και δυο συμπυκνωμένο αέριο.
Τα υπόλοιπα μετέφεραν εμπορεύματα μη καύσιμα. Δεν εχει ακόμη εκτιμηθεί το μέγεθος της  διαρροής.  Επιτροπή διερευνά της συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε ο εκτροχιασμός