Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013

Το Ταμείο Αρωγής Προσωπικού ΤΡΑΙΝΟΣΕ Θεσσαλονίκης ενημερώνει τα μέλη του για τις περιπτώσεις διαγραφής μελών του.

Με επιστολή του ταμείο Αρωγής Προσωπικού ΤΡΑΙΝΟΣΕ Θεσσαλονίκης ενημερώνει τα μέλη του, σε ποιες περιπτώσεις γίνεται διαγραφή των μελών του, προκειμένου να αποφευχθούν παρανοήσεις που ενδεχομένως  γίνονται από κακή πληροφόρηση ή άγνοια του κανονισμού λειτουργίας του Ταμείου ή να υποκρύπτουν σκοπιμότητες.
Το Ταμείο με επιστολή του στα «Σ.Ν»  του αναφέρει:
« Αγαπητά «Σ.Ν» θα θέλαμε  μέσα από την ιστοσελίδα σου  να απευθυνθούμε  και να ενημερώσουμε τα μέλη αλλά και τα πρώην μέλη του Ταμείου Αρωγής Προσωπικού κίνησης αμαξοστοιχιών ΤΡΑΙΝΟΣΕ Β.Ε. για τις περιπτώσεις εκείνες διαγραφής μελών μας ώστε να αποφευχθούν παρανοήσεις και παρεξηγήσεις όπως συνέβη με την διαγραφή μεταταγμένων συναδέλφων. Το καταστατικό του Ταμείου μας αναφέρει σε αυτές τις περιπτώσεις ότι διαγραφές μελών γίνονται όταν απολυθεί οριστικώς της υπηρεσίας του ή στραφεί προς έτερον επάγγελμα.(Άρθρον 6ον παραγ.1 εδάφ. β'). 
Επίσης: Μέλη του σωματείου εξελθόντα , ουδέν δικαίωμα έχουσιν επί της περιουσίας του σωματείου.(Άρθρον 4 παραγ. 3 εδάφ. δ') 
Ακόμη: Τα τακτικά μέλη δικαιούνται να παρευρίσκονται εις τας Γενικάς Συνελεύσεις  μετά γνώμης και σχετικής ψήφου κλπ. (Άρθρον 4 παραγ.3 εδάφ. α') (αφορά την περίπτωση παρουσίας μη μελών στις Γεν. Συνελεύσεις του Ταμείου)
Θέλοντας λοιπόν αφ' ενός μεν να είμαστε εντάξει με το υπάρχον καταστατικό και αφ ετέρου να είμαστε δίκαιοι προς τα υπόλοιπα μέλη που αποχώρησαν εκούσια ή ακούσια, τηρήσαμε τις διατάξεις του καταστατικού δικαιολογώντας τις αποφάσεις μας με τα παραπάνω αναγραφόμενα άρθρα του".
Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία τα «Σ.Ν».
Με εκτίμηση 
Ανδρέας Φανάρας –
Προϊστάμενος αμαξοστοιχιών Θεσσαλονίκης.