Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013

Έναρξη ηλεκτροκίνησης της γραμμής Λάρισα- Βόλος ανακοίνωσε ο ΟΣΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ ενέκρινε την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΑΡΙΣΑ – ΒΟΛΟΣ», κατόπιν δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού έναντι συνολικού οικονομικού τιμήματος επτά εκατομμύριων εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων ΕΥΡΩ (7.175.000,00€).


Το συνολικό έργο είναι η αναβάθμιση με ηλεκτροκίνηση της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισα – Βόλος και προβλέπεται να υλοποιηθεί σε δύο φάσεις: η Α΄ Φάση περιλαμβάνει την αναβάθμιση της εν λόγω σιδ. γραμμής και των σταθμών και θα υλοποιηθεί από τον ΟΣΕ, στο πλαίσιο της ήδη ανατεθείσας εργολαβίας, ενώ η Β΄ Φάση αφορά στην κατασκευή της ηλεκτροκίνησης της υπόψη γραμμής και θα υλοποιηθεί από την ΕΡΓΟΣΕ.

Η Α΄ Φάση περιλαμβάνει τις απαιτούμενες εργασίες για την αναβάθμιση της Σιδ. Γραμμής, καθώς και την εξασφάλιση με Α.Σ.Ι.Δ. Αφύλακτων Ισόπεδων Διαβάσεων, τη βελτίωση βατότητας των Ισόπεδων Διαβάσεων και την Αναβάθμιση των Σιδηροδρομικών Σταθμών. 

Μείωση του χρόνου διαδρομής σε 35 λεπτά
Σκοπός των ανωτέρω επεμβάσεων είναι η λειτουργία ηλεκτροκίνησης για ταχύτητα συρμών μέχρι και 120 km/h και η μείωση του χρόνου διαδρομής Λάρισα – Βόλος σε 35 λεπτά .
Με την ολοκλήρωση του έργου αυτού αλλά και των λοιπών έργων που εκτελούνται στον κύριο σιδηροδρομικό άξονα Αθήνας – Θεσσαλονίκης, εκτιμάται ότι η διαδρομή Αθήνα – Βόλος θα γίνεται σε 3 ώρες και 10 λεπτά ενώ η διαδρομή Θεσσαλονίκη – Βόλος θα γίνεται σε 2 ώρες και 10 λεπτά (από τις αρχές του 2016).

Το έργο έχει ως προθεσμία ολοκλήρωσης 24 μήνες και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). 

Για το έργο της Β΄ Φάσης (ηλεκτροκίνηση) βρίσκεται σε προωθημένο στάδιο η Περιβαλλοντική Αδειοδότηση ενώ έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης. 
Και για το έργο αυτό υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Π.Δ.Ε.

Εκτιμάται ότι οι ηλεκτροκινούμενοι συρμοί θα κυκλοφορούν στη γραμμή Λάρισα- Βόλος από τις αρχές του 2016.


Λαμβάνοντας ως παράδειγμα την επί σειρά ετών επιτυχή λειτουργία της γραμμής Λάρισας – Θεσσαλονίκης, προκύπτει το συμπέρασμα ότι γραμμές με Ηλεκτροκίνηση : 
• Προσφέρουν άνετη επιβατική μεταφορά με την κυκλοφορία σύγχρονων συρμών σε τακτά χρονικά διαστήματα.
• Εξασφαλίζουν την ταχύτερη και οικονομικότερη μετακίνηση επιβατών και αγαθών, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό, την οικονομία και την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. 
• Είναι απολύτως συμβατές με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις και με τις πολιτικές μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και έκλυσης αέριων ρύπων, καθώς και με τον περιορισμό της ευρύτερης περιβαλλοντικής όχλησης.


Magnesianews.gr