Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2013

Οι εργαζόμενοι της ΕΡΓΟΣΕ καταγγέλλουν την υφαρπαγή του έργου τους!

Έντονη ήταν η αντίδραση των εργαζομένων της ΕΡΓΟΣΕ σε μια «περίεργη» διάταξη του νομοσχεδίου για τα ΚΤΕΛ, η οποία – όπως καταγγέλλουν - αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο «κατάργησης» της ΕΡΓΟΣΕ.
Όπως επισημαίνουν, «ο πρόσφατος – μνημονιακής υποχρέωσης - νόμος 3891 /2010 ο οποίος αναδιάρθρωσε τον όμιλο ΟΣΕ, όριζε ως φορέα υλοποίησης του μελετητικού και κατασκευαστικού έργου σιδηροδρομικής υποδομής την ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ, επιτάσσοντας μάλιστα ότι αυτή θα λειτουργεί με όρους ελεύθερης αγοράς.
Τώρα, η γενικόλογη αναφορά στο άρθρο 86 παρ.2 του υπό ψήφιση, νόμου (που τροποποιεί το άρθρο 9Α, παρ.4 του Ν3891/2010 ), ότι με εισήγηση του Διαχειριστή Υποδομής θα καθορίζεται ο φορέας υλοποίησης του έργου (αυτού που θα εκτελείται με συγχρηματοδότηση ιδιώτη), στην ουσία αφήνει την απόλυτη πρωτοβουλία στην εκάστοτε Διοίκηση (δημοσίας, ιδιωτικής ή και μικτής σύνθεσης), αλλά και στον αρμόδιο Υπουργό, να επιλέγουν προς ποιά κατεύθυνση – δημοσίου, ιδιωτικού συμφέροντος - θα κατευθύνουν τις μελέτες και κατασκευές της σιδηροδρομικής υποδομής και επιδομής.
Η εποπτεία των έργων θα βρίσκεται ενδεχομένως σε εταιρείες ιδιωτικών συμφερόντων οι οποίες θα επιβλέπουν άλλες ιδιωτικές, πιθανόν κοινών συμφερόντων, με επακόλουθηκαταστρατήγηση του διακριτού ρόλου ελεγκτή και ελεγχόμενου. Αναιρείται δηλαδή στην πράξη, ο ρόλος έλεγχου του Δημοσίου τομέα επί του αποδιδόμενου και συνδεόμενου με το Εθνικό Δίκτυο, έργου. Οι αρνητικές επιπτώσεις στην ασφάλεια στην ποιότητα αλλά και στο οικονομικό τίμημα, προδιαγράφονται εξαιρετικά σοβαρές. Στεκόμαστε όχι απλά επιφυλακτικοί αλλά σαφώς ενάντιοι προς μια τέτοια προοπτική.
Ενδεχόμενη επίκληση μνημονιακών μεταρρυθμιστικών απαιτήσεων, δεν μπορεί να γίνει πιστευτή εφόσον έρχεται σε αντίφαση με την ισχύουσα πρακτική στις μεγάλες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης (Γαλλία, Γερμανία κλπ) μηδέ εξαιρουμένων των χωρών προέλευσης των στελεχων της τρόικα.
Η ΕΡΓΑ ΟΣΕ με την μακρόχρονη εμπειρία της, είναι και έχει την δυνατότητα να παραμείνει ο φορέας υλοποίησης του συνόλου των σιδηροδρομικών έργων».

metaforepress.gr