Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2013

Αθήνα - Θεσσαλονίκη σε 3.15’ από το 2016

Προς παράταση οι εργασίες στον ορεινό όγκο της Οθρυος

Του Αχιλλέα Χεκίμογλου

Το 2016 αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία η νέα σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων Τιθορέας - Δομοκού που θα επιτρέψει την εκτέλεση του ταξιδιού μεταξύ Αθηνών και Θεσσαλονίκης σε 3 ώρες και 15 λεπτά. 

Η ΕΡΓΟΣΕ θα δώσει παράταση στον ανάδοχο, την εταιρεία Ακτωρ, της μεγάλης εργολαβίας στον ορεινό όγκο της Οθρυος ως το τέλος του 2014. Παράλληλα προχωρεί τις διαδικασίες για τη συμβασιοποίηση της εργολαβίας-σκούπας που θα κατασκευάσει τη νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή Τιθορέας - Δομοκού. 

Ειδικότερα το έργο «Κατασκευή υποδομής από Χ.Θ. 14+000 ως Χ.Θ. 25+000 (Μεγάλη Σήραγγα) της νέας διπλής γραμμής υψηλών ταχυτήτων Λιανοκλάδι - Δομοκός» (σύμβαση 470/2007), προϋπολογισμού 324 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), δημοπρατήθηκε το 2005, κατακυρώθηκε το 2006 στην εταιρεία Ακτωρ, η οποία προσέφερε έκπτωση 35,31%, δηλαδή 209 εκατ. ευρώ, και υπεγράφη το 2007. 

Σύμφωνα με την ΕΡΓΟΣΕ, η συνολική συμβατική προθεσμία του έργου έληξε στις 23 Αυγούστου 2012. Ο ανάδοχος ζήτησε παράταση με αναθεώρηση υποβάλλοντας χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης ως τις 30 Απριλίου 2013. Τέσσερις μήνες αργότερα ζήτησε τη διάλυση του έργου λόγω παρέλευσης της οριακής προθεσμίας με υπαιτιότητα της ΕΡΓΟΣΕ, στη συνέχεια όμως αιτήθηκε εκ νέου παράταση ως τον Οκτώβριο του 2013.


Η ΕΡΓΟΣΕ απέρριψε το αίτημα για διάλυση της σύμβασης ως «αβάσιμη» υποστηρίζοντας ότι ο ανάδοχος συνεχίζει κανονικά τις εργασίες. Τον Μάρτιο του 2013 ο εργολάβος υπέβαλε αίτηση θεραπείας κατά της εν λόγω απόφασης, την οποία η ΕΡΓΟΣΕ απέρριψε, και στη συνέχεια προσέφυγε στο Εφετείο Λαμίας κατά της συγκεκριμένης απόρριψης. 

Η συζήτηση ορίστηκε για τον Φεβρουάριο του 2015 και, σύμφωνα με τον νόμο, ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει εργασίες ως την επίλυση της υπόθεσης. Σημειωτέον ότι το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 76%. Σύμφωνα με την ΕΡΓΟΣΕ, εκκρεμούν ορισμένες εργασίες οι οποίες στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν προχώρησαν με υπαιτιότητα του εργολάβου.


Ωστόσο, άποψη της εταιρείας είναι ότι, λαμβάνοντας υπόψη «τις μέχρι σήμερα αποδόσεις και την εξέλιξη των εργασιών, το μέγεθος των υπολειπόμενων εργασιών για την ολοκλήρωσή του, τους απαιτούμενους χρόνους για την έγκαιρη ολοκλήρωση και παράδοση σε κυκλοφορία του τμήματος Λιανοκλάδι - Δομοκός», είναι εφικτό να ολοκληρωθούν οι εργασίες ως τις 31 Δεκεμβρίου 2014 και όχι 30 Μαΐου 2015 που ζητεί ο ανάδοχος. 

Οπως σημειώνει η εταιρεία, οι λόγοι παράτασης της προθεσμίας είναι η καθυστέρηση στην παράδοση των μελετών στον ανάδοχο, στις απαλλοτριώσεις και σε ορισμένες εργασίες.


Τεράστιο κόστος η επαναδημοπράτηση

«Είναι υπέρ του δημοσίου συμφέροντος αλλά και ιδιαίτερα συμφέρον για την ΕΡΓΟΣΕ η ολοκλήρωση της υποδομής στη συγκεκριμένη περιοχή να γίνει μέσω της υφιστάμενης συμβάσεως» σημειώνει η εταιρεία «αντί της επαναδημοπρατήσεως των υπολειπόμενων εργασιών και της κατασκευής των μέσω μιας νέας εργολαβίας, δεδομένου ότι... το έργο θα ολοκληρωθεί γρηγορότερα και με μικρότερο κόστος αν κατασκευαστεί από την υφιστάμενη σύμβαση».

Και αυτό διότι εκτιμάται ότι με την υφιστάμενη σύμβαση η υποδομή θα ολοκληρωθεί ως τον Δεκέμβριο του 2014, κάτι που συνεπάγεται ότι θα «γίνει εφικτή η παράδοση του συγκεκριμένου τμήματος σε σιδηροδρομική κυκλοφορία ως τον Ιούνιο του 2016». 

Αντίθετα, σε περίπτωση διάλυσης και επαναδημοπράτησης της σύμβασης η θέση σε λειτουργία της νέας γραμμής δεν θα γίνει πριν από το 2017. Μάλιστα, καθώς το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ, πρέπει να τελειώσει ως το τέλος του 2015. Επίσης, σε περίπτωση νέου διαγωνισμού, αυτός θα πρέπει να γίνει με καινούργια τιμολόγια του υπουργείου Υποδομών που εκτινάσσουν το κόστος των έργων σηράγγων κατά 40%. Παράλληλα εκπτώσεις της τάξεως του 35% όχι μόνο δεν δίδονται πια αλλά δεν ξεπερνούν καν το 10%.


«Το συμφέρον του έργου αλλά και γενικότερα το δημόσιο συμφέρον επιβάλλει την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών» με την υφιστάμενη σύμβαση, σημειώνει η εταιρεία. Παράλληλα η προθεσμία για ολοκλήρωση του έργου ως το τέλος του 2014 είναι και πολύ κοντά στην εκδίκαση της υπόθεσης στο Εφετείο Λαμίας.


Εν τω μεταξύ τις επόμενες ημέρες ξεκινούν οι διαδικασίες ανάθεσης της σύμβασης-σκούπας που θα αναλάβει την κατασκευή επιδομής, ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων, σηματοδότησης και ηλεκτροκίνησης στη νέα γραμμή Τιθορέας - Δομοκού.


Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 415 εκατ. ευρώ, στο οποίο προσωρινός ανάδοχος είναι η κοινοπραξία Ακτωρ - J&P Αβαξ - ΤΕΡΝΑ, με έκπτωση 8,34%. Πρόθεση της ΕΡΓΟΣΕ είναι η συμβασιοποίηση να ολοκληρωθεί ως το τέλος του έτους προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα τα έργα.