Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013

Οι Σερβικοί σιδηρόδρομοι επενδύουν σε ψηφιακό εξοπλισμό ασφάλειας των αμαξοστοιχιών

Η εταιρία Huawei  ανακοίνωσε ότι έχει υπογράψει συμφωνία –πλαίσιο- με τους Σερβικούς σιδηροδρόμους με την οποία η   Huawei θα παρέχει  στους ZS  ψηφιακό εξοπλισμό που θα αναβαθμίσει το σιδηροδρομικό δίκτυο του Πανευρωπαϊκού διαδρόμου Χ  για τα επόμενα πέντε χρόνια.


 Ο Πανευρωπαϊκός σιδηροδρομικός  διάδρομος  Χ είναι ο ποιο βασικός σιδηροδρομικός άξονας των σέρβικων σιδηροδρόμων και ως εκ τούτου θεωρείται αναγκαίος ο εκσυγχρονισμό του με σύστημα ασφάλειας έλεγχου κυκλοφορίας αμαξοστοιχιών.