Τρίτη 23 Ιουλίου 2013

Σίνδος. Σιδηρόφρακτος σιδηροδρομικός σταθμός

Βλέποντας τον σιδηροδρομικό σταθμό της Σίνδου έχεις  την εντύπωση ότι αντικρίζεις φυλάκιο κρατουμένων με τα σιδηρόφρακτα κάγκελα, στις πόρτες και στα παράθυρα του. Ήταν μια αναγκαία κατάσταση προκειμένου να διασφαλιστεί το εσωτερικό του σταθμού από τις  αλλεπάλληλες επιδρομές των ληστών.
«Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά έπρεπε να εξασφαλίσουμε τον σταθμό.
Οι κλέπτες παίρνουν ότι βρίσκουν. Μας πήραν τις σκάρες και τα καπάκια από τα φρεάτια» μας είπε υπάλληλος του σταθμού.