Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013

Εκπροσώπους στα πειθαρχικά συμβούλια ανακοίνωσε η ΠΟΣ

ΠΡΟΣ: 1. Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο OΣΕ -  κ.  Παναγιώτη Θεοφανόπουλο
            2. Δ/νση Οργάνωσης &  Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού -Υπόψη: κ. Βασ.Κατσιάνη.
                                                              
Κύριε Πρόεδρε,
            Σε απάντηση της από 14/6/2013 με αριθ.πρωτ. 211866 επιστολής σας, σας γνωρίζουμε ότι εκπρόσωποί μας στα Πειθαρχικά Συμβούλια ορίζονται οι κάτωθι:

► ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ το οποίο λειτουργεί στην Αθήνα, αρμόδιο για το προσωπικό που εργάζεται οπουδήποτε, πλην Μακεδονίας και Θράκης:
Τακτικός:
Παπαγιαννούλας Κλεομένης του Ευθυμίου, ΑΜ:104744, ΔΟΔΑΔ/ΤΜΙΠ.
Αναπληρωματικός:
Χαϊκάλης Διονύσιος του Στεφάνου, ΑΜ:101076, ΔΙΣΗΣΗΚ(ΓΡΥ).
► ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ που λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη, αρμόδιο για το προσωπικό που εργάζεται στη Μακεδονία και Θράκη:
Τακτικός:
Πανόπουλος Χρήστος του Γεωργίου, ΑΜ:040363, ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ/ΤΘ.
Αναπληρωματικός:
Χαρατσής Δημήτριος του Αθανασίου, ΑΜ:058191, ΔΚ/ΥΚΜΘ/ΤΕ.Θ.
► ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ που λειτουργεί στην Αθήνα, αρμόδιο για την εξέταση κάθε αίτησης αναθεώρησης κατά απόφασης Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου:
Τακτικός:
Λαγός Σταμάτης του Δημητρίου, ΑΜ:027708, ΔΚ/ΥΥΚΚΝΕ/ΤΕ.ΑΘ.
Αναπληρωματικός:
Κατσίμης Χρήστος του Νικολάου, ΑΜ:101590, ΔΙΠΕΦ/ΥΑΠ/ΚΑΥΛ.

Ζητάμε την άμεση συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων και την ταχύτατη συνεδρίασή τους με την πεποίθηση ότι θα εκδικαστούν πρώτα οι υποθέσεις των υπό παραίτηση συναδέλφων.


      Ο Πρόεδρος                                Ο Γενικός Γραμματέας


     ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ                                ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΟΥΡΛΙΑΚΑ