Τετάρτη 24 Ιουλίου 2013

Σιδηρόδρομος: Ο μεγάλος "έρωτας" της Ευρώπης

 Μετατόπιση των μεταφορών, εμπορευματικών και επιβατικών, στις ράγες προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη στιγμή που η Ελλάδα κινείται σε ένα σιδηροδρομικό δίκτυο με αρκετά κενά, το οποίο παραπέμπει σε παλαιότερες εποχές

Πηγή «Καθημερινή»


Παρά το γεγονός ότι η ΤΡΑΙΝΟΣΕ έχει κάνει αλματώδη βήματα ως προς τον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρομικών μετακινήσεων, το απαρχαιωμένο δίκτυο δεν παρέχει πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη των μετακινήσεων με τρένο. Οι καθυστερήσεις δεκαετιών στην αναβάθμιση της υποδομής έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην ακρίβεια των δρομολογίων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, με αποτέλεσμα να μην είναι αξιόπιστη σε επιβάτες και επιχειρήσεις που μεταφέρουν εμπορεύματα. Παρά το γεγονός ότι όσοι ασχολούνται με την ενίσχυση της ασφάλειας και την καθιέρωση όσο το δυνατόν πιο πράσινων μετακινήσεων θέτουν ως προτεραιότητα την ενίσχυση των σιδηροδρομικών μετακινήσεων, στη χώρα μας η προσπάθεια αυτή έχει ξεκινήσει πολύ πρόσφατα, σκοντάφτοντας σε πολυάριθμα εμπόδια.

Μεταξύ των στόχων που έχουν τεθεί στη Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Αύξηση της Κινητικότητας και τη Μείωση των Εκπομπών είναι το 30% των εμπορευματικών μεταφορών (αποστάσεων μεγαλύτερων των 300 χιλιομέτρων) να διεξάγεται μέσω σιδηροδρομικών και θαλάσσιων οδών μέχρι το 2030, ώστε έως το 2050 το ποσοστό αυτό να έχει αγγίξει το 50%. Την ίδια στιγμή τονίζεται η ανάγκη το μεγαλύτερο μέρος των επιβατικών μεταφορών μέσων αποστάσεων να πραγματοποιείται έως το 2050 με τρένα. Προϋπόθεση για την υλοποίηση του στόχου αυτού είναι η επένδυση στην ολοκλήρωση των γραμμών υψηλών ταχυτήτων στο σύνολο της Γηραιάς Ηπείρου.

Οσον αφορά τις αεροπορικές μετακινήσεις, θα πρέπει να αυξηθεί, σύμφωνα με τη Λευκή Βίβλο, η χρήση καύσιμου με χαμηλές εκπομπές, ώστε αυτό να αποτελεί το 40% της κατανάλωσης έως το 2050.

Αντιστοίχως, στις θαλάσσιες μεταφορές θα πρέπει να περιοριστούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που προέρχονται από τα καύσιμα λάδια κατά 40%-50% έως το 2050.

Επιτακτικός κρίνεται επίσης ο περιορισμός κατά το ήμισυ της χρήση Ι.Χ. με συμβατική τροφοδοσία έως το 2030, ώστε το 2050 να έχει εξαλειφθεί πλήρως.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις συνδυασμένες μεταφορές, οι οποίες εκτός από εξοικονόμηση οικονομικών πόρων, συμβάλλουν κατά πολύ στην προστασία του περιβάλλοντος περιορίζοντας στον μέγιστο βαθμό τις διαδρομές εμπορευμάτων και επιβατών. Στη Λευκή Βίβλο αναφέρεται ρητά ότι θα πρέπει άμεσα να ενωθούν μεταξύ τους τα δίκτυα σιδηροδρόμων, αεροδρομίων, θαλάσσιων μεταφορών και πλωτών.

Αντίστοιχη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί και για το ενιαίο σύστημα διαχείρισης της αεροπορικής κυκλοφορίας και τον ενιαίο ευρωπαϊκό εναέριο χώρο (λεγόμενος ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός) το αργότερο έως το 2020. Προτείνεται επίσης η εφαρμογή διαχείρισης κυκλοφορίας που θα περιλαμβάνει, με τη βοήθεια της δορυφορικής ναυσιπλοΐας, θαλάσσιες και εναέριες μετακινήσεις. Αυτοματοποιημένο και ενοποιημένο θα πρέπει επίσης να είναι το σύστημα πληροφόρησης, διαχείρισης και πληρωμής -έως το 2020- του συνόλου των συνδυασμένων μεταφορών της Ευρώπης.

Τροχαία ατυχήματα
Σημαντική παράμετρο αποτελεί και ο περιορισμός κατά το ήμισυ των τροχαίων ατυχημάτων έως το 2020, με τον φιλόδοξο στόχο να θέλει το 2050 με μηδέν θύματα, με ταυτόχρονη ενίσχυση των συστημάτων ασφαλείας για κάθε μορφή μεταφορών. Δικαιότερο επίσης σύστημα έχει κριθεί, εδώ και χρόνια, η εφαρμογή της αρχής «όποιος ρυπαίνει πληρώνει». Οπως επισημαίνεται όμως, η εν λόγω αρχή έχει ήδη βρει σημαντικές αντιδράσεις από μεγάλες επιχειρήσεις. Ωστόσο τονίζεται ότι η αρχή αυτή εξαλείφει τις στρεβλώσεις και τις βλαπτικές επιδοτήσεις, δημιουργώντας έσοδα και επενδύσεις στις μεταφορές.