Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013

Την άμεση υπογραφεί της ΚΥΑ ζητά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ)

Με εξώδικη δήλωση της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών ζητά από τους αρμοδίους υπουργούς την άμεση υπογραφεί της Κοινής Υπουργικής Απόφασης -ΚΥΑ- που αφορά την  καταβολή του επιδόματος ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας, που έχουν υποσχεθεί οι αρμόδιοι από τις αρχές του χρόνου. Στην δήλωση της η ΠΟΣ μεταξύ των άλλων αναφέρει:
"Κύριοι,
            Μετά την ψήφιση του νόμου 4093 και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεών μας με τη Διοίκηση του Ομίλου ΟΣΕ για τη υπογραφή Σ.Σ.Ε., δόθηκε εντολή για τη μονομερή εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου στις εταιρείες του Ομίλου του ΟΣΕ, με αποτέλεσμα τη δραματική μείωση των αποδοχών των εργαζομένων.
Κατά τη διάρκεια συναντήσεών μας είτε με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό είτε με τη Διοίκηση του Οργανισμού, θέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις. Μία από τις προτάσεις μας, ήταν να συνεχιστεί η καταβολή ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας όπως καταβάλλονταν μέχρι σήμερα.
Πήραμε τη διαβεβαίωση ότι αυτό θα γίνει και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από 1/1/2013, καθώς το συγκεκριμένο αίτημα προβλέπεται από το νόμο 4093, όπου μετά από ΚΥΑ θα καταβαλλόταν στο προσωπικό του Ομίλου ΟΣΕ. Όμως, έχουμε φθάσει ήδη τέλος Ιουνίου και δεν έχει προωθηθεί.
Ζητάμε την παρέμβασή σας για την υλοποίηση αυτού του αιτήματος.
 Παρά το γεγονός ότι αφενός  δεν υφίσταται καμιά αμφιβολία για τους δικαιούχους του ανωτέρω επιδόματος στις εταιρείες του ομίλου ΟΣΕ και αφετέρου ότι εξαντλείται σε λίγες μέρες η παραπάνω προθεσμία και εξουσιοδότηση κανένας εκ των αρμοδίων δεν ευαισθητοποιείται για την εφαρμογή του νόμου και της εξ αυτού πηγάζουσας υποχρέωσης για την έκδοση της ΚΥΑ με αναδρομική ισχύ από 1.1.2013 προκειμένου να λυθεί το θέμα αυτό που απασχολεί μεγάλο μέρος του προσωπικού.
 Εν όψει των ανωτέρω σας καλούμε να προχωρήσετε άμεσα και χωρίς καθυστέρηση στην έκδοση της ΚΥΑ μέσα στις απ’ το νόμο καθορισμένες προθεσμίες".