Κυριακή, 23 Ιουνίου 2013

Τα αναπάντητα ερωτήματα των σιδηροδρομικών

Αρκετά είναι τα κρίσιμα ερωτήματα που θέτουν σιδηροδρομικοί γύρω από τη σύμβαση 994 του Προαστιακού. Αρκετά από αυτά έχουν αφετηρία την αρχική προκήρυξη του διαγωνισμού, όπως «γιατί το έργο προκηρύχθηκε από τον ΟΣΕ και όχι από την ΕΡΓΟΣΕ;», «πώς απεντάχθηκε από τα συγχρηματοδοτούμενα έργα της Ε.Ε.;», αλλά και το «πώς, ενώ απεντάχθηκε από τα έργα της Ε.Ε., στη συνέχεια (2009) ξαναεντάχθηκε, με δεδομένο ότι δεν είχε ολοκληρωθεί;».
Στο σημείο αυτό, διερωτώνται «μήπως σχετίζεται με τη δικαστική έρευνα για τυχόν απιστία ορισμένων λόγω διαφαινόμενης απώλειας κονδυλίων από την απένταξη του έργου από τα συγχρηματοδοτούμενα της Ε.Ε.;».
Πέραν των ανωτέρω, τα οποία αποτελούν και αντικείμενο δικαστικής διερεύνησης, έμπειροι σιδηροδρομικοί καταθέτουν τις ακόλουθες απόψεις και απορίες:
- Η διάλυση της σύμβασης φαίνεται ότι θα ζημιώσει το Δημόσιο και δη τον ΟΣΕ, καθώς ο ανάδοχος θα αποζημιωθεί για το υπολειπόμενο ποσοστό μέχρι της εκτέλεσης του 75% της σύμβασης, όπως αυτή διαμορφώθηκε από τον ΑΠΕ. Αυτό, διότι είναι διαφορετικός ο ΑΠΕ που εγκρίθηκε από τον ΟΣΕ από εκείνον που υπέβαλε ο ανάδοχος.
- Είχαν τεκμηριωθεί καταλλήλως από τα αρμόδια τμήματα του ΟΣΕ οι εντολές που λάμβανε ο ανάδοχος για τις υπερσυμβατικές και εξωσυμβατικές εργασίες, τις οποίες εκτέλεσε και για τις οποίες αιτείται αποζημίωσης;
- Ο ανάδοχος θα λάβει διεκδικήσεις για τις θετικές ζημίες που υπέστη από τις αλλεπάλληλες παρατάσεις της προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών, χωρίς την υπαιτιότητά του, με τυχόν ευθύνη υπηρεσιακών παραγόντων του ΟΣΕ;
- Οι επιλέξιμες δαπάνες του έργου, οι οποίες αρχικά ήταν 92 εκατ. και στη συνέχεια υπέστησαν «δημοσιονομική διόρθωση» 25%, θα υποστούν και περαιτέρω μείωση; Δεν έχει ζημιωθεί από αυτό ο ΟΣΕ;
- Τι θα γίνει με την επαναπροκήρυξη του έργου, η διαφορά στο ποσοστό υλοποίησης θα συμπεριληφθεί στο νέο διαγωνισμό;

Enet.gr