Σάββατο 25 Μαΐου 2013

Γαλλία. Υπουργός επί του σιδηροδρομικού έργου?

Ένα άλλο διαφορετικό τρόπο βρήκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αλιείας της Γαλλίας Frédéric Cuvillier για να εγκαινιάσει την κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής στο λιμάνι της Χάβρης .  Πήρε την χειροκίνητη μπουρέζα και εγκαινίασε την κατασκευή της νέας σιδηροδρομικής γραμμής που θα συνδέει το λιμάνι με το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας.
Στην περιοχή του λιμανιού της Χάβρης έχει στηθεί ένα τεράστιο εργοτάξιο με στόχο το 2014 το συγκρότημα συνδυασμένων μεταφορών να είναι έτοιμο. 

Για την μεταφορά Κοντέινερ θα σχηματίζονται τρένα 1000 μέτρων