Δευτέρα 27 Μαΐου 2013

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΓΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ

ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΤΑΠ-ΟΤΕ

 Τα Διοικητικά Συμβούλια της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών και των Σωματείων – Μελών της, αφού συζήτησαν αναλυτικά τα προβλήματα, τις δυσλειτουργίες και την τεράστια ταλαιπωρία που προκαλείται στους Ασφαλισμένους του ΤΑΠ-ΟΤΕ (παροχές υγείας) από τη βιαστική, απροετοίμαστη, γραφειοκρατική συγκρότηση και λειτουργία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αποφάσισαν τα εξής:


Το κτίριο του ΤΑΠ-ΟΤΕ στο Μαρούσι (Αγ. Παύλου) μελετήθηκε, κατασκευάστηκε, εξοπλίστηκε, στελεχώθηκε και λειτουργεί ως πρότυπη μονάδα Υγειονομικής Περίθαλψης.

Σε καθημερινή βάση εξυπηρετούνται χιλιάδες ασφαλισμένοι  από τους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, που με τεράστιες γραφειοκρατικές δυσκολίες εξασφαλίστηκαν, ώστε να αποτελεί «όαση» μέσα στο πολυδαίδαλο και δυσπρόσιτο σύστημα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Οι οικονομίες κλίμακος που εξοικονομούνται  είναι τεράστιες, γι΄αυτό θεωρείται καταστροφικό (στις σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες) να διαλυθεί η μονάδα του ΤΑΠ-ΟΤΕ και στο χώρο να εγκατασταθεί ένα τμήμα των κεντρικών Διοικητικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.


     Μετά τα ανωτέρω απαιτούμε από την Κυβέρνηση, τον Υπουργό Εργασίας και τον Διοικητή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τη διατήρηση και λειτουργία ως πρότυπη μονάδα Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Περίθαλψης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., των υπηρεσιών Υγείας στην Αγ. Παύλου στο Μαρούσι και την ανάκληση της απόφασης για τη στέγαση τμήματος των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.