Πέμπτη 30 Μαΐου 2013

Γαλλική πρόοδος στις σιδηροδρομικές μεταρρυθμίσεις

Ο υπουργός Μεταφορών Frédéric Cuvillier παρουσίασε χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο μεταρρύθμισης του γαλλικού σιδηροδρομικού τομέα, η οποία "αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό" της δημόσιας υπηρεσίας. "Πρωταρχικός στόχος του είναι η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του σιδηροδρομικού συστήματος", πρόσθεσε.


 "Η μεταρρύθμιση αυτή εξασφαλίζει ότι η Ευρώπη απαιτεί από εμάς», είπε ο υπουργός, τονίζοντας ότι η προτεινόμενη 4η δέσμη  σιδηροδρόμων, η οποία αποσκοπεί στην απελευθέρωση από το 2019 των εθνικών επιβατικών, είναι ακόμα σε στάδιο προετοιμασίας.