Πέμπτη 23 Μαΐου 2013

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διερευνά την ύπαρξη καρτέλ στις κατασκευαστικές εταιρίες


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί στενά τις έρευνες για ύπαρξη καρτέλ στις δημοπρασίες δημοσίων έργων στην Ελλάδα, που διενεργεί η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάλογες έρευνες να διενεργούν και οι Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες καταπολέμησης της απάτης

Απάντηση Κομισιόν στον Νίκο Χουντή


Επιβεβαιώνει η Επιτροπή τη διενέργεια ερευνών από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, για την ύπαρξη καρτέλ σε μεγάλες κατασκευαστικές εταιρίες, αφήνοντας ταυτόχρονα ανοιχτό το ενδεχόμενο παράλληλες έρευνες να διενεργούνται και από τις Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες καταπολέμησης της απάτης.
Αυτό προκύπτει από απάντηση του Ευρωπαίου Επίτροπου για θέματα ανταγωνισμού, Χοακίν Αλμούνια, σε σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Χουντή.
Πιο συγκεκριμένα, στην ερώτησή του ο Νίκος Χουντής, αναφερόταν στους αιφνιδιαστικούς ελέγχους (12/2/2013) που διενήργησε η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού στα γραφεία μεγάλων κατασκευαστικών εταιριών, προκειμένου να διερευνήσει καταγγελίες για ύπαρξη καρτέλ.
Ο Χοακίν Αλμούνια, στην απάντησή του, αφού διευκρινίζει ότι «οι πληροφορίες που παρέχουν οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού καλύπτονται από τους κανόνες για το επαγγελματικό απόρρητο», ξεκαθαρίζει ότι «η Επιτροπή γνωρίζει ότι η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού διερευνά την υπόθεση» για την ύπαρξη καρτέλ.
Στη συνέχεια της απάντησής του, αφού διευκρινίζει ότι, «Η Επιτροπή και οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού έχουν παράλληλες αρμοδιότητες στην εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ» και ότι «οι εθνικές αρχές οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα την Επιτροπή», τονίζει ότι «η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει την πρόσβαση σε άλλα έγγραφα που χρειάζεται για να αξιολογήσει την υπόθεση», καταλήγοντας ότι «ο κανονισμός παρέχει επίσης την εξουσία στην Επιτροπή να κινήσει η ίδια διαδικασίες και άρα να αφαιρέσει τις αρμοδιότητες εθνικής αρχής ανταγωνισμού όσον αφορά τον χειρισμό συγκεκριμένης υπόθεσης», αφήνοντας με αυτόν τον τρόπο ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεξάγει και η ίδια παράλληλες έρευνες για τη συγκεκριμένη υπόθεση.
Στο ερώτημα, τέλος, του Νίκου Χουντή για το «τι προβλέπει η νομοθεσία στην περίπτωση που αποδειχθεί η ύπαρξη καρτέλ», ο Ευρωπαίος Επίτροπος απάντησε ότι: «Εάν η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού κρίνει ότι υπάρχει καρτέλ κατά παράβαση των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ ή/και του ελληνικού νόμου περί ανταγωνισμού, μπορεί να επιβάλει κυρώσεις. Όσοι έχουν ζημιωθεί από τα καρτέλ μπορούν επίσης να ζητήσουν αποζημίωση στα εθνικά δικαστήρια».
Η πλήρης απάντηση του Χοακίν Αλμούνια έχει ως εξής:
«Η Επιτροπή γνωρίζει ότι η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού διερευνά στην οποία αναφέρεται το Αξιότιμο Μέλος. Ενόσω εκκρεμεί η υπόθεση, δίδονται οι κάτωθι γενικές εξηγήσεις.
Η Επιτροπή και οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού έχουν παράλληλες αρμοδιότητες στην εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ (άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ). Όταν ενεργούν με βάση τα άρθρα 101 και 102 της ΣΛΕΕ, οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού πρέπει, με βάση το άρθρο 11 του κανονισμού 1/2003 , να ενημερώσουν την Επιτροπή πριν ή αμέσως μετά την έναρξη του πρώτου μέτρου επίσημης έρευνας .
Οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού πρέπει επίσης να ενημερώσουν την Επιτροπή σχετικά με τις ενδεχόμενες αποφάσεις τους για παύση παράβασης, αποδοχή δεσμεύσεων ή την ανάκληση του ευεργετήματος απαλλαγής κατά κατηγορία του κανονισμού το αργότερο 30 ημέρες πριν τη λήψη των εν λόγω αποφάσεων. Πέραν της ενδεχόμενης απόφασης, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει πρόσβαση σε άλλα έγγραφα που χρειάζεται για να αξιολογήσει την υπόθεση.
Το άρθρο 11 του κανονισμού 1/2003 παρέχει επίσης την εξουσία στην Επιτροπή να κινήσει η ίδια διαδικασίες και άρα να αφαιρέσει τις αρμοδιότητες εθνικής αρχής ανταγωνισμού όσον αφορά τον χειρισμό συγκεκριμένης υπόθεσης. 
Οι πληροφορίες που παρέχουν οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού με βάση το άρθρο 11 του κανονισμού 1/2003 καλύπτονται από τους κανόνες για το επαγγελματικό απόρρητο του άρθρου 28 του κανονισμού 1/2003, το οποίο προβλέπει ότι η Επιτροπή και οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού δεν μπορούν να δημοσιοποιούν πληροφορίες που αποκτούν ή ανταλλάσσουν σύμφωνα με τον κανονισμό, οι οποίες λόγω της φύσης τους καλύπτονται από την υποχρέωση του επαγγελματικού απορρήτου. Συνεπώς, η Επιτροπή δεν δημοσιοποιεί τέτοιες πληροφορίες, διότι όλες οι πληροφορίες προς το κοινό διατίθενται από την αρμόδια εθνική αρχή.
Εάν η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού κρίνει ότι υπάρχει καρτέλ κατά παράβαση των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ ή/και του ελληνικού νόμου περί ανταγωνισμού, μπορεί να επιβάλει κυρώσεις. Όσοι έχουν ζημιωθεί από τα καρτέλ μπορούν επίσης να ζητήσουν αποζημίωση στα εθνικά δικαστήρια».