Σάββατο 20 Απριλίου 2013

Εκλογές ΣΣΒΕ. Υποψηφιότητες μέχρι την Τρίτη 23 Απριλίου

Την προσεχή Τρίτη 23 Απριλίου λήγει η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για τις εκλογές στον  Σύνδεσμο Σιδηροδρομικών Βορείου Ελλάδος που θα διεξαχθούν από τις 13 έως και τις 15 Μαΐου.


Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα  καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας, συμπληρώνοντας το τυποποιημένο έντυπο, που επισυνάπτεται στην προκήρυξη μέχρι τις 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και μέχρι την ώρα 9.00 π.μ. στη Γραμματεία του Σ.Σ.Β.Ε. (Εγνατίας 142 - Θεσ/νίκη - 5ος όροφος).