Κυριακή 24 Μαρτίου 2013

Tελεσίγραφο στις ΔΕΚΟ - Σκληρές ποινές σε όσους αποκλίνουν από τους στόχους


«Τελεσίγραφο» στις διοικήσεις των ΔΕΚΟ στέλνει το υπουργείο Οικονομικών, ξεκαθαρίζοντας πως θα επιβληθούν άμεσες και σκληρές ποινές σε όσους αποκλίνουν από τους τριμηνιαίους οικονομικούς στόχους που έχουν τεθεί.

Στην απόφαση, που συνυπογράφουν ο υπουργός Οικονομικών Γ. Στουρνάρας και ο αναπληρωτής υπουργός Χρ. Σταϊκούρας, αναφέρεται ρητά, σύμφωνα με την «Ημερησία», πως οι αστοχίες θα οδηγήσουν σε αυτόματη ισόποση περικοπή του κρατικού δανεισμού, αλλά και αναστολή καταβολής των αμοιβών στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, έως ότου αντισταθμιστούν οι αρνητικές αποκλίσεις.


Εάν, δε, οι διοικήσεις των ΔΕΚΟ δεν φροντίσουν να φέρουν εντός στόχων τον προϋπολογισμό τους και διατηρηθεί και σε ετήσια βάση απόκλιση άνω του 10% τότε «η θητεία τους λήγει αυτοδίκαια» και παύονται.

Ασφυκτικός μηχανισμός παρακολούθησης

Οι αυστηροί όροι εντάσσονται στο πλαίσιο των νέων κανόνων που θέσπισε το υπουργείο για το μηχανισμό παρακολούθησης των εγκεκριμένων προϋπολογισμών για τις μη εισηγμένες ΔΕΚΟ και τους φορείς της γενικής κυβέρνησης.
Πιο αναλυτικά όπως προκύπτει από την υπουργική απόφαση δίνονται οι ακόλουθες εντολές στους επικεφαλής των ΔΕΚΟ για την αποστολή μηνιαίων, τριμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών στοιχείων:

1. Οι διοικήσεις των φορέων, καταρτίζουν σχέδια ετήσιων προϋπολογισμών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των υπουργείων που παρακολουθούν και κατευθύνουν τους οργανισμούς που εποπτεύουν για την κατάρτιση προϋπολογισμού και την ορθή εκτέλεσή του, εντός των ορίων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου.

2. Τα σχέδια υποβάλλονται στη διεύθυνση ΔΕΚΟ του υπουργείου Οικονομικών καθώς και στο Γενικό Λογιστήριο, ενώ οι φορείς πρέπει να εξειδικεύσουν τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση.

3. Οι διοικήσεις των ΔΕΚΟ, υποχρεούνται να αποστέλλουν εντός 20 ημερών από τη λήξη κάθε περιόδου τα μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια στοιχεία της εκτέλεσης των προϋπολογισμών στη διεύθυνση ΔΕΚΟ.

4. Εάν προκύπτει υπέρβαση άνω του 10% στο τριμηνιαίο οικονομικό αποτέλεσμα τα υποβαλλόμενα οικονομικά στοιχεία θα πρέπει να συνοδεύονται από Έκθεση Αιτιολόγησης, παραθέτοντας «αντικειμενικούς λόγους και εξωγενείς παράγοντες» που οδήγησαν στην απόκλιση και μέτρα που έχουν ληφθεί ή σχεδιάζονται για τη διόρθωση της. Εντός 30 ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου η γενική διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών κάθε υπουργείου υποβάλει συγκεντρωτική Έκθεση Αξιολόγησης Αιτιολόγησης για τις αποκλίσεις και τις διαρθρωτικές παρεμβάσεις που προτείνουν ή υλοποιούν οι φορείς εποπτείας της, στη διεύθυνση ΔΕΚΟ. Στη συνέχεια η διεύθυνση αξιολογεί τα δεδομένα και αποστέλλει συνολική πρόταση εντός 45 ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου στο ΓΛΚ.

Οι κυρώσεις

1. Εάν, από τα μηνιαία στοιχεία προκύπτουν αρνητικές τριμηνιαίες αποκλίσεις σε ποσοστό άνω του 10%, περικόπτονται ισόποσα ποσά πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των υπουργείων ή επιχορήγηση ή απόδοση πόρων ή οποιασδήποτε μορφής ενίσχυση από τον προϋπολογισμό σε φορείς της γενικής κυβέρνησης ίσο με το ποσό της υπέρβασης πέραν του 10%. Παράλληλα δύναται να μειωθεί ισόποσα το εγκεκριμένο ποσό δανεισμού από το υπουργείο Οικονομικών.
2. Σε κάθε περίπτωση και εφόσον διαπιστωθεί αρνητική απόκλιση από τους τριμηνιαίους στόχους σε ποσοστό άνω του 10% σε σχέση με τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς, αναστέλλονται οι αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου, έως την εξισορρόπηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και την αντιστάθμιση αποκλίσεων.

3. Εάν και τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα αποκλίνουν σε ποσοστό άνω του 10% τότε η θητεία των εκτελεστικών μελών των Δ.Σ. στους συγκεκριμένους φορείς παύονται αυτοδίκαια εντός ενός μήνα από τη διαπίστωση της εν λόγω απόκλισης.

Δημόσιο

Σύμφωνα με πληροφορίες το ενιαίο μισθολόγιο στο Δημόσιο φέρεται να έχει ήδη εφαρμοστεί σε όλες τις μεγάλες ΔΕΚΟ, με αποτέλεσμα να έχει ενταχθεί σε αυτό περίπου το 95% του συνολικού απασχολούμενου προσωπικού.

Παρ' όλα αυτά υπάρχει ακόμη αριθμός μικρότερων ΔΕΚΟ που παραμένουν εκτός ενιαίου μισθολογίου, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις περίπου το 35% - 40% του συνολικού αριθμού. Ωστόσο, το θέμα δεν προβληματίζει ιδιαίτερα την τρόικα, αφού το 60% - 65% που έχει ενταχθεί, καλύπτει περίπου το 95% του προσωπικού και δεν δημιουργούνται έτσι προβλήματα όσον αφορά στους δημοσιονομικούς στόχους. Επιπροσθέτως υπάρχει η δέσμευση από τις διοικήσεις των ΔΕΚΟ, ότι εάν τελικά δεν καταστεί εφικτό, όσοι επιδιώκουν, αναζητώντας κάποιο νομικό παράθυρο, να μην ενταχθούν, να εφαρμοστεί το ενιαίο μισθολόγιο, με αναδρομικές περικοπές στους μισθούς. Ερώτημα βέβαια παραμένει το τι θα γίνει εάν υπάρξουν δικαστικές αποφάσεις που θα δικαιώνουν φορείς και εργαζομένους, ανοίγοντας τον δρόμο για μαζικές προσφυγές κατά του μέτρου Πηγή: iefimerida