Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013

Οι σιδηροδρομικοί απεργούν και διεκδικούν


Για μια ακόμη φορά οι σιδηροδρομικοί αναγκάζονται να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις για να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους. Για μια ακόμη φορά καλούνται να αντισταθούν στα κυβερνητικά μέτρα που τους οδηγούν σε οικονομική εξαθλίωση. Απλά διεκδικούν:

  • Υπογραφή Σ.Σ.Ε.
  • Συνέχιση της καταβολής του επιδόματος ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας για όσους το ελάμβαναν.
  • Συνέχιση της καταβολής του επιδόματος θέσης, ευθύνης, τήρησης δρομολογίων  για όσους το ελάμβαναν μέχρι σήμερα.
  • Καταβολή των δευτερευουσών απολαβών σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία
  • Αλλαγή του απαιτούμενου χρόνου ένταξης στα μισθολογικά κλιμάκια προκειμένου να γίνεται σύμφωνα με τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για τους νεοπροσλαμβανόμενους.
  • Καθιέρωση ποσού ειδικής ασφαλιστικής διαφοράς για τους σιδηροδρομικούς με την οποία θα αίρεται η κατάφωρη αδικία των συναδέλφων έναντι των υπολοίπων εργαζομένων στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα σε σχέση με τις διαφορές στις ασφαλιστικές εισφορές και τις καθαρές αποδοχές.


Ζητούν δηλαδή απλά τα αυτονόητα που όφειλε το κράτος να παρέχει στους εργαζόμενους. Πιο όμως κράτος..

 Φώτο αρχείο