Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013

Σλοβενία. Ευρωπαϊκά κονδύλια για εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησε να δοθούν από το Ταμείο Συνοχής 99 εκατομμύρια ευρώ για εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου της Σλοβενίας περιλαμβανομένων σιδηροδρομικών σταθμών και Κέντρου έλεγχου  διαχείρισης. 

«Αυτό είναι ένα πολύ θετικό βήμα προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου της Σλοβενίας», δήλωσε ο Επίτροπος για την Περιφερειακή Πολιτική, κ. Johannes Hahn. «Οι βελτιώσεις στο σύστημα επικοινωνίας θα πρέπει να αυξήσουν την ασφάλεια, και να μειώσει τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς και τις καθυστερήσεις.