Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013

Πρώην τεχνική βάση του ΟΣΕ: Έγινε Α.Ε. για να ιδιωτικοποιηθεί!

Του Φώτη Φωτεινού


Σε ράγες ιδιωτικοποίησης η πρώην τεχνική βάση του ΟΣΕ. Η «Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού» έλαβε ΦΕΚ ως ανώνυμη εταιρεία, με μετοχικό κεφάλαιο 5 εκατ. ευρώ και διάρκεια ζωής 99 έτη.

Για την πρώην τεχνική βάση του ΟΣΕ, η οποία (όπως αναφέρεται στο σχετικό ΦΕΚ), μπορεί να αναλάβει την συντήρηση του τροχαίου υλικού και των μέσων σταθερής τροχιάς (Μετρό, Τραμ, ΗΣΑΠ), αρχικό ενδιαφέρον έχει επιδείξει η γαλλική Alstom και η γερμανική Siemens, στο πλαίσιο του συμβιβασμού με το ελληνικό Δημόσιο.   
Η εταιρεία δύναται να αναλάβει την συντήρηση των μέσων σταθερής τροχιάς, ώστε να διευκολυνθεί η ιδιωτικοποίηση της. Ενδεικτικό είναι ότι μόνο από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τα ετήσια εγγυημένα έσοδα είναι περί τα 40 εκατ. ευρώ ετησίως.
Σήμερα, στην τεχνική βάση του ΟΣΕ και στις δυο συσχετιζόμενες διευθύνσεις (Εργοστασίων – Μηχανοστασίων) απασχολούνται περί τα 800 – 900 άτομα. Από αυτά, περίπου 400 - 500 άτομα θα μετακινηθούν στη νέα εταιρεία και – εφόσον απορροφηθούν οι αντίστοιχες μονάδες της «ΣΤΑ.ΣΥ.» - εκτιμάται ότι θα μεταφερθούν 150 – 200 άτομα από Μετρό, Τραμ και ΗΣΑΠ. Την εξέλιξη αυτή «φοβούνται» οι εργαζόμενοι των μέσων σταθερής τροχιάς, όπως φάνηκε και από τις τελευταίες κινητοποιήσεις.
Αναλυτικότερα, σκοπός της «Ελληνικής Εταιρείας Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού» (το ΦΕΚ επισυνάπτεται) είναι:
α. η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και ανακατασκευής τροχαίου και λοιπού σιδηροδρομικού υλικού και άλλων μέσων σταθερής τροχιάς,
β. η διαχείριση ή/και εκμίσθωση σε τρίτους τροχαίου υλικού, είτε ιδιόκτητου, είτε εξ ονόματος άλλων, συμπεριλαμβανομένου τροχαίου υλικού που τυχόν της ανατεθεί από το Ελληνικό Δημόσιο.
γ. Η διενέργεια κάθε άλλης συναφούς εργασίας ή δραστηριότητας, άμεσα ή έμμεσα σχετιζόμενης με το σκοπό της εταιρείας.
Η εταιρεία διοικείται από εφταμελές διοικητικό συμβούλιο. Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ορίστηκε ο Στέφανος Αγιάσογλου, ο οποίος είχε διατελέσει στο παρελθόν διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων και υποψήφιος βουλευτής Περιφέρειας Αττικής με τη ΝΔ.