Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013

Ερώτηση των βουλευτών Θεσσαλίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για την ηλεκτροκίνηση στην γραμμή Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκας»


Ερώτηση κατέθεσαν οι Θεσσαλοί Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ, μεταξύ των οποίων και η Βουλευτής Τρικάλων Παναγιώτα Δριτσέλη, για το θέμα της υλοποίησης του έργου εφαρμογής της ηλεκτροκίνησης στην γραμμή Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα.


Συγκεκριμένα οι βουλευτές αναφέρουν στην ερώτησή τους :

«Η αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής Παλαιοφαρσάλου Καλαμπάκας αποτελεί έργο μείζονος σημασίας για την Δυτική Θεσσαλία και για την ανάπτυξη της περιοχής. Η αναβάθμιση αυτή σχετίζεται άμεσα με τις εργασίες εφαρμογής της ηλεκτροκίνησης. Στο πλαίσιο αυτό, σε απάντησή του στην ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ με θέμα «Εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης στο σιδηροδρομικό δίκτυο Δυτικής Θεσσαλίας», το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναφέρει τα ακόλουθα : «η αναβάθμιση του Θεσσαλικού δικτύου από και προς την Βόρεια και την Νότια Ελλάδα, στην οποία περιλαμβάνεται η ηλεκτροκίνηση της γραμμής Παλαιοφάρσαλα – Καλαμπάκα εντάσσεται στους επενδυτικούς στόχους του ΟΣΕ». Όπως αναφέρεται στην συνέχεια του εγγράφου της απάντησης του Υπουργείου, η ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ έχει:  α) ήδη εκπονήσει μελέτη ενεργειακής επάρκειας για τον προσδιορισμό της απαιτούμενης ισχύος και των κατάλληλων θέσεων των υποσταθμών, β) έχει ήδη εκπονήσει Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η οποία έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, και γ) η σύνταξη φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων θα έχει ολοκληρωθεί έως τον Δεκέμβριο του 2012.
Επειδή η ηλεκτροκίνηση του της σιδηροδρομικής γραμμής Παλαιοφαρσάλου – Καλαμπάκας αποτελεί έργο με σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές ωφέλειες, επειδή η περιοχή της Δυτικής Θεσσαλίας αποτελεί τουριστικό πόλο έλξης και προορισμό εκατομμυρίων επισκεπτών, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός, σε ποιο σημείο βρίσκεται μελετητικά το έργο και ποιες ενέργειες έχουν γίνει ώστε να μπορέσει επιτέλους να υπαχθεί στο κοινοτικό χρηματοδοτικό πλαίσιο».
Επίσης αιτούμαστε επίσης την κατάθεση των ακόλουθων εγγράφων :
- Κάθε σχετικό έγγραφο που σχετίζεται με τις περιπτώσεις α) της μελέτης ενεργειακής επάρκειας για τον προσδιορισμό της απαιτούμενης ισχύος και των κατάλληλων θέσεων των υποσταθμών, β) της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η οποία έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  γ) τον φάκελος της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τον Δεκέμβριο του 2012, όπως αυτά αναφέρονται στην απάντηση του Υπουργείου Ανάπτυξης»
trikalanews