Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013

ΕΕ: Εξετάζει τη σύνδεση λιμένων Ελλάδας-Βουλγαρίας μέσω σιδηροδρομικού δικτύου


Χρηματοδότηση ύψους 750 χιλ. ευρώ θα διαθέσει η ΕΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος ΔΕΔ-Μ, σε έργο διερεύνησης της σκοπιμότητας σιδηροδρομικής δικτύωσης σειράς θαλάσσιων και ποτάμιων λιμένων στη Βορειοανατολική Ελλάδα και τη Βουλγαρία.
Στόχο είναι η δημιουργία πολυτροπικού άξονα μεταφοράς φορτίου μεταξύ του Αιγαίου, της Μαύρης Θάλασσας και του ποταμού Δούναβη.
Το έργο, που ονομάζεται «Sea2Sea» (από θάλασσα σε θάλασσα) και επιλέχτηκε προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της υποβολής προτάσεων για το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών 2011 του ΔΕΔ-Μ, θα εξετάσει τις δυνατότητες ανάπτυξης ενός άξονα μεταφορών «από θάλασσα σε θάλασσα», με σύνδεση ελληνικών λιμένων του Αιγαίου και βουλγαρικών λιμένων της Μαύρης Θάλασσας μέσω σιδηροδρομικού δικτύου. Η σύνδεση αυτή θα αποτελέσει εναλλακτική λύση σύνδεσης για την αποσυμφόρηση στον πορθμό του Βοσπόρου. Επίσης, θα διεξαχθεί μελέτη συνδεσιμότητας με τους ποτάμιους λιμένες στον ποταμό Δούναβη.
Στο πλαίσιο του έργου, θα μελετηθούν εναλλακτικά σενάρια ανάπτυξης άξονα μεταφορών και θα ερευνηθούν οι τρόποι εξασφάλισης της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων φορέων και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Θα καθοριστούν τα βασικά σημεία για την υλοποίηση του άξονα, ενώ θα εκπονηθεί σχέδιο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του άξονα μετά την έναρξη λειτουργίας του.
Τη διαχείριση του έργου θα αναλάβει ο Εκτελεστικός Οργανισμός του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, ενώ η ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται στο τέλος του 2014.
Metaforespress.gr