Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2012

Ένα μισθολόγιο για όλους στο Δημόσιο

Ποιοι θα χάσουν και ποιοι θα ωφεληθούν Τι θα ισχύσει για τους υπαλλήλους των ΔΕΚΟ και των ΝΠΙΔ


Τι εστί Μνημόνιο 3 θα καταλάβουν με το νέο έτος οι υπάλληλοι τόσο του στενού όσο και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις, προβλέπεται νέο «ψαλίδι» στις αποδοχές των υπαλλήλων  στις ΔΕΚΟ οι οποίοι θα ενταχθούν στο ενιαίο μισθολόγιο  γεγονός που θα οδηγήσει σε μείωση των αποδοχών τους περίπου κατά 25%.

Παράλληλα, καταργούνται τα επιδόματα των εορτών και αδείας, ενώ κλείνει η στρόφιγγα για οποιαδήποτε τυχόν αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος μέσω των υπερωριών και της αποζημίωσης από τη συμμετοχή σε επιτροπές.
Ταυτόχρονα, αναστέλλεται ως το τέλος του 2016 η χορήγηση των κινήτρων επίτευξης στόχων ή επίτευξης δημοσιονομικών στόχων, που είχαν θεσπιστεί ώστε να καμφθούν οι αντιδράσεις κυρίως των εφοριακών, οι οποίοι υπέστησαν και τις μεγαλύτερες περικοπές με το νέο μισθολόγιο.
Οι μεγάλοι χαμένοι ωστόσο μετά τα νέα μέτρα θα είναι οι υπάλληλοι των ΔΕΚΟ και των ΝΠΙΔ, οι οποίοι θα χάσουν πάνω από 25% των αποδοχών τους, καθώς από την 1η Ιανουαρίου εντάσσονται στο βαθμολόγιο-μισθολόγιο των υπαλλήλων του Δημοσίου. Σε αυτό το καθεστώς θα ενταχθεί το προσωπικό όλων των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο. Στο ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο του Δημοσίου εντάσσεται και το προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας.
Το νέο βαθμολόγιο στις ΔΕΚΟ
Η σχετική εγκύκλιος από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης έχει ήδη εκδοθεί και σύμφωνα με αυτή εισάγεται και το νέο βαθμολόγιο στις ΔΕΚΟ.
Βάσει της εγκυκλίου, οι περικοπές των αμοιβών κυμαίνονται στο 25%, ενώ η οροφή βρίσκεται στα 2.200 ευρώ μεικτά για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με 35 χρόνια υπηρεσίας.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Το Βήμα», η εγκύκλιος προβλέπει ότι η κατάταξη στο βαθμολόγιο των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ θα επιφέρει σημαντικές απώλειες στις αποδοχές τους με δεδομένο ότι τα χρόνια προϋπηρεσίας καθορίζουν το ύψος του βασικού μισθού στα πρότυπα του Ενιαίου Μισθολογίου που ισχύει στον στενό δημόσιο τομέα. Εκτός από τις μισθολογικές περικοπές, με την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου καταργούνται όλες οι έκτακτες αποδοχές, τα ειδικά επιδόματα και τα μπόνους που ελάμβαναν στελέχη και εργαζόμενοι των ΔΕΚΟ.
Η εγκύκλιος έχει εφαρμογή σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, σε δημοτικές επιχειρήσεις, σε Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων, στις ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου, καθώς και σε επιχειρήσεις που επιχορηγούνται τακτικά κατά 50% τουλάχιστον από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Newsbomb.gr