Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012

Ο εργατολόγος κ. Ζήσης Γκιμπιρίτης ενημέρωσε τα μέλη του ΤΑΝΠΣΕΥ. Δείτε το βίντεο


Με μεγάλο ενδιαφέρον τα μέλη του Ταμείου Αλληλεγγύης και Νομικής Προστασίας Σιδηροδρομικών Εξωτερικής Υπηρεσίας (ΤΑΝΠΣΕΥ) παρακολούθησαν την ενημέρωση που τους έγινε από τον εργατολόγο κ. Ζήση Γκιμπιρίτη.
Μετά την ενημέρωση από τον κ. Γκιμπιρίτη οι εργαζόμενοι σιδηροδρομικοί έθεσαν ερωτήματα σχετικά με τα εργασιακά τους θέματα και τα  συνταξιοδοτικά. Σε πολλές περιπτώσεις ο κ. Γκιμπιρίτης  απάντησε  σε ατομικά  θέματα όπως αυτά που συνδέονται με τα όρια  ηλικίας συνταξιοδότησης. 
Ο μεγάλος αριθμός των εργαζομένων που παραβρέθηκε στην συγκέντρωση φανερώνει  και την αγωνία των σιδηροδρομικών να πληροφορηθούν για το συνταξιοδοτικό τους και το εργασιακό  μέλλον. Ο κ. Γκιμπιρίτης μίλησε στα «Σ.Ν».  Δείτε το βίντεο .