Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

Η Νορβηγία θα αντικαταστήσει όλο το δίκτυο σηματοδότησης του σιδηροδρόμου


«Το τρέχον σύστημα σηματοδότησης είναι τόσο παλιό και φθαρμένο και  δεν υπάρχει δυνατότητα συνέχισης επισκευής για μακροπρόθεσμη διατήρησης του .  Συχνές βλάβες  προκαλούν καθυστερήσεις στις σιδηροδρομικές μεταφορές.
Με το νέο σύστημα σηματοδότησης θα έχουμε μια πολύ πιο ισχυρή και αξιόπιστη υπηρεσία σιδηροδρόμων»   δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών & Επικοινωνιών Marit Arnstad.  Η εταιρία Jernbaneverket έχει κληθεί να συντάξει πρόγραμμα ανάπτυξης του νέου συστήματος σηματοδότησης με βάση τις  Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.