Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012

Στις Printec - Info Trip το ηλεκτρονικό σύστημα εμπορευμάτων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Επιμέλεια: Βάσω Βεγιάζη

Στην κοινοπραξία Printec-Info Trip κατοχυρώθηκε η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης των εμπορευματικών βαγονιών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, μέσω τεχνολογίας ασύρματης ανάγνωσης στοιχείων. Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στα 133.537,64 ευρώ.

Το εν λόγω έργο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, οφείλει να πληροί τα εξής τεχνικά και λειτουργικά θέματα, ώστε να καταστεί βιώσιμο και αποτελεσματικό:
1. Στους συνοριακούς σταθμούς, φαίνεται να είναι προβληματική η μη-μόνιμη τοποθέτηση των RFID tags στις φορτάμαξες, με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή τους. Η χρήση για το σκοπό αυτό κολλητικών ουσιών παρουσιάζει προβλήματα εύρους θερμοκρασίας εφαρμογής απαραίτητων «λείων και καθαρών επιφανειών» στα βαγόνια, καθώς και τελικής αποκόλλησης με χρήση άλλων, διαλυτικών ουσιών κατά την έξοδο από το Δίκτυο. Οι εναλλακτικοί τρόποι τοποθέτησης με αυτοδιάτρητες βίδες, δεματικά καλωδίων ή μαγνήτες είναι πιθανών να εφαρμόζονται εύκολα.
2. Στους ενδιάμεσους Σταθμούς, οι κεραίες ανάγνωσης των RFID tags που τοποθετούνται δίπλα στις γραμμές μπορεί να απέχουν και πλέον των 300 μέτρων από το κτίριο του σταθμού. Σε μερικές περιπτώσεις η απόσταση φτάνει και τα 1.000 μέτρα. Αυτό δυσχεραίνει την εφαρμογή γραμμής επικοινωνιών από το tag προς το Σταθμό, λόγω της ιδιαιτερότητας των καλωδίων μετάδοσης δεδομένων σε τόσο μεγάλο μήκος, καθώς και των συχνότατων φαινομένων κλοπών στις υποδομές του ΟΣΕ που θέτουν σε κίνδυνο την λειτουργικότητα του Συστήματος.
3. Η εμβέλεια ανάγνωσης των RFID tags στην φορτάμαξα από τον αναγνώστη ενδεχομένως να δημιουργήσει προβλήματα. Ο επιλεγμένος εξοπλισμός, με ονομαστική εμβέλεια ίση με 6 μέτρα, καλύπτει οριακά τις προδιαγραφές των 5 μέτρων και φαίνεται να επηρεάζεται αρκετά από τις καιρικές συνθήκες καθώς και από τις γειτνιάζουσες μεταλλικές επιφάνειες.
Metaforespress.gr