Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012

Ποιους και πότε συμφέρει η εξαγορά θητείας - Δύο κατηγορίες για την αναγνώριση στο Δημόσιο


Μεγάλες είναι οι αποκλίσεις στο κόστος εξαγοράς του στρατού από τους ασφαλισμένους που θέλουν να ανοίξουν ταχύτερα την πόρτα εξόδου.
Σε καλύτερη μοίρα είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, ενώ υψηλό είναι το τίμημα για τους εργαζόμενους σε ΔΕΚΟ και τράπεζες και τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.

Σημειώνεται πως με νόμο του 2010 προβλέπεται πως όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το διάστημα 2011- 2014 και καλύπτονται από ασφαλιστικά ταμεία (όχι το Δημόσιο) έχουν έκπτωση 30% για την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας.
Η έκπτωση φτάνει το 50% για όσους θα θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2015.
Πάντως ακόμα και με την έκπτωση, όσοι καλύπτονται από το ΙΚΑ, τον ΟΑΕΕ, τα ταμεία των ΔΕΚΟ και τους φορείς των τραπεζών πρέπει να είναι προσεκτικοί όσον αφορά στην εξαγορά του στρατού.
Διαφορετικό είναι το καθεστώς στον δημόσιο τομέα, όπου η αναγνώριση γίνεται χωρίς καταβολή εισφορών για όσους συμπλήρωσαν 25ετία μέχρι το τέλος του 1993.
Οι υπόλοιποι ασφαλισμένοι θα πρέπει να καταβάλουν εισφορά, ενώ σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης προβλέπεται έκπτωση 10%.
Δύο κατηγορίες για την αναγνώριση στο Δημόσιο 
Oσοι δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο, έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τον χρόνο της στρατιωτικής τους θητείας ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Η αναγνώριση αυτή μπορεί να υπολογιστεί για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και την αύξηση της σύνταξης. Στην αναγνώριση του συγκεκριμένου πλασματικού χρόνου διακρίνουμε δύο κατηγορίες:


•Αναγνώριση χωρίς καταβολή εισφορών
•Αναγνώριση με καταβολή εισφορών
Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο που έχουν συμπληρώσει 25 συντάξιμα έτη μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1997. Εδώ αξίζει να σημειωθεί πως για να συμπληρωθούν τα έτη αυτά συνυπολογίζεται και ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας. Για όσους έχουν προσληφθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1982, για τη συμπλήρωση της 25ετίας συνυπολογίζεται ο χρόνος δημόσιας υπηρεσίας και ο χρόνος στρατιωτικής θητείας.

Για τους εργαζόμενους που προσελήφθησαν στο Δημόσιο μετά την 1η Ιανουαρίου 1983 συνυπολογίζεται ο χρόνος δημόσιας υπηρεσίας, ο χρόνος στρατιωτικής θητείας και ο χρόνος ασφάλισης σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο πριν το Δημόσιο για τη συμπλήρωση της 25ετίας. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο που συμπλήρωσαν ή θα συμπληρώσουν 25 συντάξιμα έτη μετά την 1η Ιανουαρίου 1998.
Σε αυτή την περίπτωση οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να συνυπολογίσουν τη στρατιωτική τους θητεία συντάξιμη, εάν δεν καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές. Η 5ετης υπηρεσία στο Δημόσιο είναι απαραίτητη προϋπόθεση στη δεδομένη κατηγορία όπως και σε όλους τους σχετικούς πλασματικούς χρόνους.
Εδώ πρέπει να αναφερθούν τρεις χρήσιμες παρατηρήσεις:
•Ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει τον χρόνο αυτό όποτε ο ίδιος επιθυμεί. Βέβαια είναι προς συμφέρον του η αναγνώριση να γίνεται όσο το δυνατόν νωρίτερα γιατί ο βασικός μισθός, που είναι και η βάση για τον υπολογισμό της καταβολής των εισφορών (αν αυτές απαιτούνται), αυξάνεται ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας.


•Ολοι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο έχουν συμφέρον να αναγνωρίσουν τον χρόνο της στρατιωτικής τους θητείας ανεξαρτήτως θεμελίωσης. Υπάρχουν βέβαια κάποιες ακραίες περιπτώσεις που η αναγνώριση αυτή δεν συμφέρει, όπως π.χ. όταν ο εργαζόμενος έχει άνω των 35 έτη δημόσιας υπηρεσίας, οπότε δεν τίθεται θέμα προσαύξησης της σύνταξής του, καθώς πλέον η προσαύξηση γίνεται σε 50α
•Στο Δημόσιο ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας αναγνωρίζεται αναδρομικά. Ετσι μπορεί να οδηγήσει σε θεμελίωση πριν από το 2011 και σε απώλεια ευνοϊκού δικαιώματος όσους πατέρες ανηλίκων ή και άνδρες που είναι κοντά στην 25ετία μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 και θέλουν να συνταξιοδοτηθούν στα 56 με μειωμένη ή στα 58 με πλήρη. Χαρακτηριστικά αναφέρονται δύο παραδείγματα για την αναγνώριση του στρατού στον δημόσιο τομέα:
Παραδείγματα

Ερώτηση: Υπάλληλος σε δημόσιο φορέα έχει συνολικά 33 έτη ασφάλισης (13 έτη στο ΙΚΑ και 20 στο Δημόσιο). Εχει 28 μήνες στρατιωτικής θητείας και δύο παιδιά ενήλικα και είναι σήμερα 54 ετών.
Πότε μπορεί να συνταξιοδοτηθεί και τι μπορεί να εξαγοράσει για να προσαυξήσει τη σύνταξή του; Ο βασικός μισθός του είναι 1.450 ευρώ.
Απάντηση: Ο υπάλληλος του παραδείγματος έχει θεμελιώσει δικαίωμα και μπορεί να συνταξιοδοτηθεί εφόσον συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης. Για τον σκοπό αυτό μπορεί να εξαγοράσει τη στρατιωτική του θητεία.
Το κόστος της εξαγοράς θα είναι 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών του, δηλαδή θα κληθεί να καταβάλει 106 ευρώ για κάθε μήνα εξαγοράς.
Εάν καταβάλει το ποσόν εφάπαξ, θα έχει έκπτωση 15% και θα χρειαστεί 2.520 ευρώ περίπου. Δεν μπορεί να εξαγοράσει πλασματικό χρόνο από τα τέκνα.
Θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί στα 58 ή με 37 έτη χωρίς όριο ηλικίας. Ο στρατός λαμβάνεται κανονικά υπ' όψιν για την 37ετία.
Ερώτηση: Δημοτικός υπάλληλος έχει συμπληρώσει 24 έτη ασφάλισης το 2012 σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Επιθυμεί να θεμελιώσει δικαίωμα ώστε να συνταξιοδοτηθεί ως πατέρας ανηλίκου καθώς έχει ένα παιδί 16 ετών. Θέλει για τον σκοπό αυτό να χρησιμοποιήσει 28 μήνες στρατιωτικής θητείας. Πώς μπορεί να προχωρήσει στην εξαγορά;
Απάντηση: Ο υπάλληλος του παραδείγματος εάν χρησιμοποιήσει τον χρόνο της στρατιωτικής του θητείας θα συμπληρώσει την 25ετία και θα θεωρηθεί ότι θεμελιώνει το σχετικό δικαίωμα πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2010 και με τον τρόπο αυτό δεν θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί ως πατέρας ανηλίκου τέκνου αλλά με τις γενικές διατάξεις, που απαιτούν είτε 35 έτη και 58 ή 37ετία χωρίς όριο ηλικίας.
Γι' αυτό θα πρέπει να βρει άλλους χρόνους να αξιοποιήσει για να συνταξιοδοτηθεί με το ειδικό καθεστώς, όπως σπουδές ή το ένα έτος από το παιδί εάν έχει ήδη 15ετή δημόσια υπηρεσία με οποιοδήποτε καθεστώς ασφάλισης.
Η εισφορά και οι δόσεις για δημοσίους υπαλλήλους

Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο που αναγνωρίζουν τη στρατιωτική θητεία με εξαγορά, θα πρέπει να καταβάλουν εισφορά ίση με 6,67% επί του βασικού μισθού όπως αυτός διαμορφώνεται την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για αναγνώριση, για κάθε μήνα στρατιωτικής θητείας που αναγνωρίζεται.
Η πληρωμή του ποσού για την αναγνώριση μπορεί να γίνει με δύο τρόπους;
•Εφάπαξ με έκπτωση 10%

•Σε μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να υπερβούν τους μήνες οι οποίοι αναγνωρίζονται.

Τα ίδια ισχύουν για όσους έχουν ασφαλιστεί μετά την 1η Ιανουαρίου 1993, μόνο που η εισφορά 6,67% υπολογίζεται επί του συνόλου των αποδοχών και όχι επί του βασικού μισθού.