Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012

Δικαιολογητικά που απατούνται για την συνταξιοδότηση των σιδηροδρομικών


Τα «Σ.Ν» επιχειρούν να δώσουν (μετά από επιθυμία σιδηροδρομικών) μια πρώτη εικόνα στους σιδηροδρομικούς εκείνους που βρίσκονται  στον προθάλαμο της συνταξιοδότησης τους, προκειμένου να διευκολυνθούν και να υποστούν λιγότερη δυνατόν ταλαιπωρία κατά την συλλογή των δικαιολογητικών που απαιτούνται .

Ειδικότερα, παράλληλα με την κατάθεση της αίτησης συνταξιοδότησης , τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
Για την βασική σύνταξη
1 Αίτηση Σ1 την παραλαμβάνουμε από το ΙΚΑ
2 Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599
3 Εκκαθαριστικό εφορίας
4  Διαπιστωτική πράξη παραίτησης
5   Φωτοαντίγραφο βιβλιάριου Εθνικής τράπεζας
6  ληξιαρχική πράξη γάμου
7  φωτοτυπίες δυο όψεων ταυτοτήτων του ιδίου και της συζύγου επικυρωμένα από το  ΚΕΠ
8  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
9  πρωτότυπα Βιβλιάρια ενσήμων αν υπάρχουν με βεβαίωση αριθμού ενσήμων
10  Πιστοποιητικό από το πρωτοδικείο περί μη λύσεως γάμου
11 φωτοτυπημένη η πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου ασθενείας ΤΑΠΟΤΕ
Επιπλέον για τους μεταταγμένους το έντυπο που επισυνάπτουμε συμπληρωμένο
Σ.Σ  Οι σιδηροδρομικοί της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην Θεσσαλονίκη μπορούν να απευθύνονται στην κ. Θεοδοσία Αρβανιτοπούλου για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 2310 599126
Για τους Μεταταγμένους για το  ΤΑΥΤΕΚΩ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΕΓΙΝΕ  Η  ΜΕΤΑΤΑΞΗ


-Έγγραφο παραίτησης και ΦΕΚ παραίτησης (εάν η σύμβαση είναι ιδιωτικού δικαίου τότε δεν υπάρχει ΦΕΚ).
-Πιστοποιητικό  υπηρεσιακών μεταβολών.
 -Οικονομικά στοιχεία τελευταίας διετίας για τον υπολογισμό του εφάπαξ. Εάν δεν έχει δυο χρόνια στην νέα υπηρεσία, τότε για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της μετάταξης έως την παραίτηση  ( στο έγγραφο να φαίνεται  μόνο ο βασικός μισθός).
-Έγγραφο μετάταξης.
-Εισφορές από την ημερομηνία μετάταξης έως την παραίτησή.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΟΣΕ

-ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΙΕΤΙΑΣ
-ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΥΛΛΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
-Για την επικουρική σύνταξη τακτικές αποδοχές  της τελευταίας δεκαετίας

ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΥΛΛΟ  ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΑΠΟ ΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜ/ΝΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ Σ Ε ΩΣ ΤΗ Ν ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ………………………
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΒΑΣ. ΜΙΣΟΟΣ ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟ ΜΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ 5,2%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
ΠΟΣΟΣΤΟ 4%
ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΙΦ/ΝΟΥ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΒΑΣ.ΜΙΣΘΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΕΦ. ΑΣΦ/ΝΟΥ
ΕΙΣΦΟΡΑ Ε Ρ Γ/Γ Η 75%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
,. ΜΑ ΡΤΙΟΣ
* ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Δ.ΠΑΣΧΑ 3·/.


ΌΧΙ

, ΜΑΙΟΣ
, ΙΟΥΝΙΟΣ
,. ΙΟΥΛΙΟΣ
Ε ΑΔΕΙΑΣ 3%


ΝΑΙ

.ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
,ο. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
„.ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
«.ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Δ.ΧΡΙΣΤ. 3%


ΌΧΙ

ΣΥΝΟΛΟ


Για την αποζημίωση λόγω γήρατος για τους μεταταγμένους περιμένουμε απαντήσεις και στην συνέχεια θα αναρτήσουμε πια δικαιολογητικά χρειάζονται. Όπως είναι γνωστό οι μεταταγμένοι θα καταθέσουν αιτήσεις για την αποζημίωση τους στις νέες υπηρεσίες που εργάζονται.